Kategoriarkiv: Informasjon

Styret om smittesituasjonen: åpner for uthenting av båter og utstyr

Styret har utarbeidet retningslinjer for å bruke utstyr som er lagret i klubbhuset. Disse gjelder fra og med onsdag 8. april. Leder Arne Hansen understreker at det er særdeles viktig at medlemmene som vil bruke utstyr i klubbhuset, overholder retningslinjene nedenfor. Retningslinjene er i tråd med det statlige myndigheter, Hamar kommune og Padleforbundet har bestemt.

For Roklubben vil følgende gjelde

Klubbhus, garderober, toalett og trimrom: Stengt.

Det åpnes for uthenting av båter og utstyr forutsatt at følgende rutiner følges:

Før padle/ ro- turen:

  • Desinfiser hendene ved hjelp av sprutflasken plassert på bordet i gangen ved skjermen ved ro- loggen.
  • Registrer turen som vanlig, hent ut utstyr og ha en fin tur.

Etter padle/ ro- turen

  • Desinfiser hendene ved hjelp av sprutflasken plassert på bordet i gangen ved skjermen ved ro- loggen.
  • Rengjør utstyr, dvs. kajakk, årer, spruttrekk og vest.
  • Rengjøringen utføres ved hjelp av sprutflaske, påfør desinfeksjonsmiddel på utstyret og tørk av med klut. Utstyr for desinfeksjonen ligger i båthallen.
  • Antall personer i en gruppe skal ikke overstige fem personer.
  • Minimum avstand mellom personer er 2 meter, dette gjelder både på land og til vanns.
  • Tenk på sikkerheten, kle dere etter forholdene og hold dere i nærheten av land på turen.

 

Alle aktivitetstilbud i klubben stanset inntil videre

Inntil videre er alle aktivitetstilbud i Hamar Ro- og Kajakklubb avlyst. Aktivitetslista for 2020 vil derfor ikke bli lagt på hjemmesiden nå. Når situasjonen endrer seg, vil styret komme tilbake med ny informasjon. Følg med på epost, her på hjemmesiden og i klubbens facebook-side. Alle planlagte kajakk- og rokurs etc. er også avlyst inntil videre.

BILDET: Det blir ingen aktiviteter i klubbens regi inntil videre.

– Hvor lenge situasjonen vil være slik, vet jeg ikke nå. Men styret i klubben vil forholde seg til de råd og styringssignaler som offentlige helsemyndigheter legger fram, sier Arne Hansen.

Rokluben var tidlig ute med å stenge klubbhus og båthus på Tjuvholmen. Inntil videre vil det nå heller ikke gjennomføres aktiviteter i klubbens regi.

Allrede 26. april var det meningen å samles til årets vårdugnad. Dette blir det nå ikke noe av. Det sammen gjelder sesongåpningen med tur til Torps kafe 10. mai. Inntil videre er all aktivitet som klubben står for som arrangør, avlyst.

Styret vil komme tilbake med informasjon senere når situasjonen normaliserer seg og vi kan sette i gang igjen for fullt.

Arne Hansen understreker at vi gjør dette for å ivareta våre medlemmers trygghet i forbindelse med situasjonen rundt smittefare og spredning av smitte i forbindelse med Covid-19-viruset.

Årsmøtet vedtok å renovere klubbhus og båthus

Årsmøtet i Hamar Ro- og Kajakklubb vedtok på sitt møte på Tjuvholmen 11. mars enstemmig å be styret utrede videre, og gjennomføre et prosjekt for å renovere klubbens båthus og klubbhus. Styret la fram foreløpige vurderinger av planene. Det gjenstår mye arbeid før klubben kan gå i gang med arbeidet. Styret vil komme tilbake med mer informasjon om prosjektet nærmere sommeren 2020.

BILDET: Fra årsmøtet 2019 i klubbhuset som fant sted 11. mars 2020. Foto Erik Johnsen

Les videre

Nye brygger klare til våren

Styret i Hamar Ro- og Kajakklubb har bevilget 50.000 kroner slik at de gamle og halvråtne bryggene i Vesle-Mjøsa kan byttes ut. Arbeidet med dette skjer nå om dagen med Øivind Krogrud som anleggsbas. Bryggesjauere er Sverre og Steinar, og et og annet medlem som slenger innom.

BILDE: Brygga som bygges blir stor. Foto Erik Johnsen

Les videre

25-30 padlere lyttet til turforedrag

Nærmere 30 medlemmer møtte fram for å lytte til turforedrag i klubbhuset onsdag 19. februar 2020. Det var styret i klubben som hadde invitert foredragsholdere til å fortelle om sine opplevelser i Hellas (De Ioniske øyer) og i Danmark (Gudenåen) på ettersommeren i fjor.

BILDET: Fra et strandhugg i Hellas, et bilde som Ole Martin Mortvedt viste fram i sitt foredrag.

Les videre

Turforedrag i klubbhuset onsdag 19. februar kl. 19.00

Onsdag 19. februar kl. 19.00 må du merke av i kalenderen. Da inviterer styret til foredrag om en tur til Danmark og Gudenåen sommeren i fjor og en tur som ble gjennomført til Hellas, den siste også sommeren 2019.

BILDET: Fra de to turene i fjor sommer.

Det blir bildeframvisning fra de to ulike turene. Og selvsagt blir det kaffe- og kakeservering i Damehuset denne kvelden.

Flere klubbmedlemmer var med på turene og nærmere informasjon om oppleggene får du ved å møte opp.

Turen til Danmark vil Solveig Hauge og andre deltakere informere om, mens en sensommertur til Hellas vil Ole Martin Mortvedt orientere om.

Vel møtt og møt nå endelig opp!

Året er 2020: 22 padlere har snart 750 kilometer i kajakk!

Det er bare 20. januar 2020. Men det har ikke stanset våre medlemmer fra å «flytte kajakk» på Mjøsa. Roprotokollen er allerede full av turer i kajakk. Nesten 750 kilometer er tilbakelagt på vannet hittil i år (pr. 21/1-20). Komplett liste finner du bak i denne artikkelen.

BILDET: Fra en padletur på Mjøsa ved Jessnes søndag 19. januar. Vi ser Sverre, Øivind, Terje, Kartin, Kim og Jon. Landfast fotograf: Erik Johnsen

Les videre

Årsmøte holdes onsdag 11. mars kl. 18:00

Styret har bestemt at årsmøtet i Hamar Roklub 1881 skal holdes onsdag 11. mars kl. 18.00.

Årsmøte holdes i Damehuset/klubbhuset på Tjuvholmen. Sakspapirer kommer senere og vil blant annet bli lagt ut i gangen i båthuset (ved roprotokollen).

Nye vedtekter/lover som skal behandles på årsmøtet. Les dette nedenfor!

Norges Idrettsforbund har laget en ny lovnorm som alle klubber må følge. Dermed er også Hamar Roklub nødt til å endre de nåværende vedtekter (må vedtas på årsmøte). Dato for årsmøtet er ikke bestemt, men styret kommer tilbake med en dato senere.

Nedenfor under bildet på de neste sidene kan du se vedtektene (lovene) som må vedtas på årsmøtet.

 

Les videre

24.579 kilometer i 2019, Steinar Nerem padlet mest

Det er padlet 24.579 kilometer av våre padlere og roere i 2019. Det er noe mindre enn året 2018. Men det er likevel bra innsats. Siste turen i år ble padlet av Sverre Nordhagen, mens Steinar Nerem fikk flest kilometer med pene 1.961 kilometer.

BILDET: Øivind Krogrud (bak i kajakken) og Steinar Nerem padlet mest i 2019. Her er de to sammen i en 2er. Foto Sverre Nordhagen

Les videre

Vinterpadling på Mjøsa: Kaldt vann og kaldt i lufta: Vær årvåken og forsiktig framover!

Fra nå og framover mot vinteren og våren 2020 fortsetter noen å padle etter en god sommersesong. Balansen og kompetansen i båtene er topp inn mot vinteren etter mye padling på sommeren. Framover vil vannstanden i Mjøsa minke sakte, men sikkert fram mot ettervinteren. Samtidig vil vannet bli kaldere og kaldere, faktisk helt ned mot 2-4 varmegrader. Så vær årvåken framover nå. I tillegg kan en møte is og kuldegrader som krever skikkelig padleklær. Og når vannstanden synker, kan en treffe bunnen eller steiner og velte ut i vannet!

BILDET: Steinar Nerem entrer Mjøsa ved Roklubben 9. november midt på dagen sittende i sin kajakk direkte fra nysnøen. Smart teknisk og enkelt å gjennomføre. Foto Erik Johnsen

Les videre

Sesongmarkering i praktfullt oktobervær

Det var nok sesongavslutning for noen av våre medlemmer. For andre var markeringen søndag 6. oktober starten på vinterpadlingen. Men for alle var det en felles opplevelse som var viktigst i et praktfullt oktobervær på Mjøsa og i Åkersvika.

BILDET: En konvoi med kajakker på veg innover i Åkersvika 6. oktober. Foto Solveig Hauge

Les videre

Einar Busterud: – Verdifullt med en ro- og kajakklubb midt i byen

BILDET: Hamar-ordfører Einar Busterud. Foto lånt fra Hamar kommunes hjemmeside.

Hamar kommune har nå forlenget avtalen med Hamar Ro- og Kajakklubb med nye 30 år. Det betyr at partene er enige om en forlengelse av den tidligere avtalen fram til 2052. Det er en gledens dag for Roklubben som nå er sikret tilhold på Tjuvholmen. Ordføreren i Hamar, Einar Busterud, sier til nettredaktøren at det er verdifullt med en ro- og kajakklubb midt i byen!

Busterud mener også at den bruken av Mjøsa som Hamar Ro- og Kajakklubb står for, er viktig for Hamar. Dessuten ligger det også hevd bak roklubbens beliggenhet på Tjuvholmen. Det er liten tvil om at aktiiviteten i klubben er en vinn, vinn, vinn situasjon, sier Busterud.

Tekst: Erik Johnsen

 

Les videre