Kategoriarkiv: Informasjon

Referat fra Bruksbåtgruppas første møte i 2024

Det ble avholdt møte i Bruksbåtgruppa 12.02.2024. På agendaen stod bl.a.:
Bygging/kopiering av båt. Vår deltagelse på St. Hans på Domkirkeodden den 23 juni. Vårvedlikehold av egne båter. Innspill til årsmøtet-budsjettforslag. Mjøsseminar. Samarbeid-kulturminneavdelingen i fylkeskommunen. Permanent plassering av bruksbåter på Tjuvholmen.

Hele referatet kan du lese her.

Medlemmer i Hamar Roklub 1881 inviteres til årsmøte torsdag 14. mars 2024 kl. 19.00 – 21.00

Årsmøte holdes i våre klubblokaler på Tjuvholmen og gjennomføres iht. klubbens vedtekter. Det blir pause med servering.

Program for årsmøte:

 • Konstituering
 • Styrets årsberetning for 2023
 • Revidert regnskap for 2023
 • Forslag til aktivitetsplan
 • Forslag til budsjett for 2024
 • Saker til behandling fra styret og innkomne saker
 • Valg
 • Utdeling av merker og erkjentligheter
 • Avslutning

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må meldes til styret senest og innen 25. februar 2024: https://hamarroklubb.no/om-klubben/styret/

Årsberetning, revidert regnskap, aktivitetsplan 2024, budsjett 2024 saker til behandling, 2024 og valgkomiteens innstilling sendes ut senest 1 uke før årsmøte.

Velkommen til årsmøte!

Med hilsen fra styret i Hamar Roklub 1881
Jan Roger Sætren (leder), Thomas Svarre (nestleder), Wolfgang Scherzer (kasserer), Marit Lier (leder routvalget), Birgit Aasta Nilsson (leder husutvalget), Tom Johansen (leder routvalget)

Invitasjon til klubbkveld på Gjøvik

Imens vi venter på at våren skal komme og padleaktivitetene starter for fullt så inviterer Gjøvik og Toten kajakklubb sine medlemmer, og medlemmer i klubbene rundt Mjøsa til en hyggelig sammenkomst.

Torsdag 18.januar kl 18:00 på Øverby Kafe, Gjøvik

Tema blir Padleled Innlandet.

Status i klubbene med arbeidet med padleleden i deres område.

Trond Glesaaen, Prosjektleder for Ro og Padleled Oslofjorden i Norges Padleforbund, kommer og informerer oss om padleleden rundt Oslofjorden.

Les videre

Fra enkelt vedlikehold til ekspedisjon i isete farvann


(Foto: Katrin Wiegmann)

Torsdag 8. februar 2024 kl 18 ønsker vi velkommen til en ny sosial kveld i Klubbhuset vårt! Vi får besøk av både Steinar Nerem og Katrin Wiegmann, som begge er ivrige og dyktige padlere. Steinar gir deg råd og tips til vedlikehold av kajakken og utstyret ditt. Katrin viser bilder og forteller om det å dra på tur til iskalde farvann på Grønland, mens vi andre jubler for endelig å ha noe som nærmer seg badevann hjemme.
Selvfølgelig gratis for klubbens medlemmer.
Velkommen!

Ikke glem fotokonkurransen!

Årets fotokonkurranse har innsendingsfrist 31. desember, og er åpen for alle klubbens medlemmer. Vinneren kåres ved avstemning blant medlemmene og resultatet blir kunngjort på årsmøtet i 2024. Premien er et gavekort på kr. 500,-. Hittil har det ikke kommet inn mange bidrag, men forhåpentligvis sender flere inn bilder i løpet av årets siste uker.

Fremgangsmåte for å delta og mer informasjon finner du her.

Nyttige innspill til styret på medlemsmøtet 9. november

Styret inviterte klubbens medlemmer til et uformelt medlemsmøte 9. november. Agendaen var en gjennomgang av sesongen som har gått, samt få innspill for sesongen 2024. Omlag 30 medlemmer deltok, og det var godt engasjement blant de frammøtte.

Møtet startet med at styret og andre som har sentrale roller i klubben orienterte om sine arbeidsoppgaver. En av de viktige oppgavene som klubben står overfor nå, er utbedring av dusj/garderobe. Det er påvist setningsskader, og leder viste bilder fra rørinspeksjon som viser ødelagte avløpsrør som krever tiltak. Tilbakemeldingene fra de frammøtte var slik at styret nå setter i gang et forprosjekt for å få et godt grunnlag til å beregne totalkostnader for dette.

Les videre

Havpadling blant troll og tinder på Helgelandskysten

Torsdag 30. november kl. 18.00 kommer Jon Simensen til Klubbhuset vårt på Tjuvholmen med sitt foredrag «Havpadling blant troll og tinder på Helgelandskysten». Jon er en av våre aktivitetsledere og er en meget erfaren tur- og ekspedisjonsmann, så det er bare å glede seg.

Møt opp og la deg inspirere til dine egne nye eventyr!
Gratis for klubbens medlemmer.
Velkommen!

Invitasjon til medlemsmøte 9. november 2023 kl. 18.00

Styret inviterer klubbens medlemmer til et uformelt medlemsmøte i klubbens lokaler. Vi ønsker å ha en gjennomgang av sesongen som har gått samt få innspill for sesongen 2024.
Vi oppfordrer våre medlemmer til å komme med gode innspill som vi kan ta med oss videre frem mot sesongen 2024.

Program:

 • Introduksjon og status
 • Gruppearbeid – oppgaver og diskusjon i forhold til klubbens strategi.

Påmelding på Facebook innen 6.11.2023 eventuelt til leder (sms til 95813001).

Om noen vil ta med kake/tilsvarende så er vi takknemlig for det.

NB: Det er fortsatt mye korona i omløp og oppfordrer medlemmer til å ta nødvendig hensyn dersom de har symptomer (nysing, uvelhet, kvalme, og eventuelt oppkast/diare).

Velkommen

For styret
Jan-Roger Sætren / styreleder

Kompispadling på TV og Verdensdagen for psykisk helse

10. oktober var Hamar ro- og kajakklubb på TV i beste sendetid. I forbindelse med Extra-trekningen på NRK ble det vist et innslag fra klubbens «Kompispadling», som er et ukentlig tilbud til medlemmene gjennom sesongen. Anita Nerem er ansvarlig for denne aktiviteten, og gjør en fremragende jobb som settes pris på av mange. Hun har etterhvert fått tilnavnet «Obersten», og hvis du ser innslaget forstår du hvorfor. Mosjon, rekreasjon, sosialt samvær, naturopplevelser og mestring er bare noen av de positive fordelene du kan oppleve med «Kompisturene» til Anita. Med andre ord fysisk, psykisk og sosial helse.


(Foto: Skjermdump fra NRK TV)

Samme dag som vi kunne se denne flotte gjengen på TV, ble Verdensdagen for psykisk helse markert, med temaet ensomhet og utenforskap. Christin Larsen, som er visepresident i Norges Padleforbund, skriver at hun vet at padleklubbene kan minske ensomhet. Videre skriver hun at: «Her finner vi mennesker med like interesser, gode venner, vi får et fellesskap, vi har et sted å komme til å oppleve noe med andre, vi blir sett, vi utvikler oss, både som padlere, men også som medmennesker».

Les videre

Godt frammøte på årets høstdugnad!

Årets høstdugnad ble framskyndet noen uker, slik at den kunne kombineres med opprydding etter «Hans». Omkring 35 medlemmer møtte opp for å hjelpe til, og en rekke oppgaver ble utført. Etter uværet var det mye rusk og rask som hadde samlet seg i strandkanten, i tillegg til ødelagte porter under Klubbhuset som ikke klarte påkjenningen fra den flomstore Mjøsa. Det var også litt mer arbeid enn vanlig med raking på plenen som hadde stått under vann. Andre gjøremål var blant annet rensking av takrenner, maling av dører og vinduskarmer, og vasking av vinduer og tak.

Husutvalget opplyser om at det nå er klart for lagring av kajakker under Klubbhuset igjen. I forbindelse med flommen ble båtene som var lagret der flyttet inn i kajakkhallen. De som eier disse kajakkene oppfordres nå til selv å flytte dem tilbake.

Som vanlig ble dugnadsinnsatsen belønnet med bevertning, denne gang i form av pølser, kaker, sveler og kaffe. En stor takk til alle som viet søndagen til arbeid for klubben vår!

Les videre

Referat fra Bruksbåtgruppa

I september 2021 fikk styret i roklubben en henvendelse fra Anno Museum/Glomdalsmuseet v/ førstekonservator Sigurd Nielsen om roklubben var interessert i et samarbeid med dem om generelt vern av gamle mjøsbåter gjennom bla. anskaffelse/kopiering, opplag/vedlikehold, etterbruk (klubbens medlemmer samt andre aktører) og ev. kurs. Det dreide seg om små klinkerbygde, åpne bruksbåter i tre på omlag 14-18 fot, opprinnelig bygget av lokale båtbyggere i mjøsdistriktet, fortrinnsvis spissbåter, dvs. robåter. Roklubben takket ja til denne invitasjonen etter at vedtak var fattet i styret, og det ble satt i gang et arbeid med å lage en samarbeidsavtale.

Som kjent er gamle mjøsbåter/robåter er en del av roklubbens historie, og det er av stor betydning for klubben at man bidrar til å ivareta denne historien i Hamar Roklub. Bruken av bruksbåter har vært viktig for klubbens routvikling når det gjelder rekruttering og medlemsverving, noe som også vil gjelde for den nyere tid fremover. En rekke ganger på 1920-tallet arrangerte medlemmer i Hamar Roklub og den tidligere roklubben Start på Nes konkurranser/regattaer i vanlige bruksbåter i tillegg til konkurranse i vanlige racerbåter (firere, toere og innriggere, både med og uten styrmann). På 1920 – og noen ganger på 1930-tallet, ble slike båter benyttet for å få opp interessen for roingen og for å få opp kompetansen blant medlemmer og andre til å ferdes trygt på Mjøsa. Disse båttypene ble både benyttet til fisking på Mjøsa men også til konkurranseroing hvor det var tidtaking i forskjellige klasser med tilhørende premiering.

Det ble så i 2022 opprettet en bruksbåtgruppe som ble organisert under routvalget med rosjefen som formell leder. Bruksbåtgruppa ble senere i januar 2023 flyttet fra routvalget og lagt direkte under styret med Per Myrvang som leder.

Her kan du lese hele referatet fra det første møtet i Bruksbåtgruppa, som ble avholdt 24.05.2023.

Organisert aktivitet igangsettes!

Jeg har hatt telefonisk kontakt med Hamar kommune i dag og fått følgende informasjon:

Vannkvalitet: Det er foretatt målinger på alle badeplasser inkludert Veslemjøsa og alle prøvene er grønne, dvs ingen påvist forurensing. Det betyr at organisert aktivitet kan igangsettes. Felles ryddedugnad planlegges gjennomført etter 20. september. Klubben planlegger for å delta på kort varsel.

Styret takker medlemmene både for engasjement og tålmodighet i perioden flommen har vart.

Hilsen Jan Roger Sætren / leder