Styret vurderer å etablere et ungdomsutvalg – Vel møtt til årsmøte 14. mars 2024 kl. 19.00

Siste styremøte den 29. februar hadde fokus på årsmøtet som gjennomføres torsdag 14. mars kl. 19.00 på klubbhuset.

Alle saksdokumenter sendes pr. epost til alle medlemmer i løpet av uka. Les dette. Fristen til å sende inn saker til årsmøtet var 25. februar.

En av sakene som kan vekke interesse er at styret ønsker å etablere et ungdomsutvalg der leder for utvalget skal tiltre styret.

Et ungdomsutvalg er en gruppe i klubben som taler ungdommens sak. Ungdomsutvalget kan sette i gang aktiviteter av ungdom og for ungdom. Målet er økt ung rekruttering til klubben, økt ung medbestemmelse og utvikling av klubben. I henhold til «Loven for Hamar Roklub 1881» kan Organisasjonsplanen kun endres på årsmøte og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.

En annen sak er betalingstidspunkt av medlemskontingent og endring av våre vedtekter IHT Norges idrettsforbunds (NIF) sine retningslinjer. Det går ut på at kontingent kravet sendes ut i god tid før årsmøte og at kontingenten for neste år fastsettes på årsmøte. NIF har blitt mye strengere med kravene til tilsluttede foreninger blant annet at kontingent skal være betalt for å være stemmeberettiget på årsmøte.

En sak som styret jobber med er hvordan vi skal angripe setningsskadene i dusj/garderobeanlegget. Skal vi  totalrenovere dusj- og garderobeanlegget eller kun gjøre det som er absolutt nødvendig.  Norva24 har foretatt filming/inspeksjon av avløpsrør fra garderobe og videre utover i kajakkrom P og utenfor. Rapporten er nedslående med 3 punkter, 1 spesielt kritisk, hvor røret er deformert / sammenklemt. Det mest kritiske punktet er inne i damegarderoben, 80cm under gulvet ved terskelen inn til dusjen. Dette må utbedres og vi påføre klubben kostnader. Styret mener at det må settes av større beløp til vedlikehold / reparasjon i 2024 til akutte reparasjon.

Vi kan også søke om spillemidler, som krever tilstandsrapport utført av uavhengig aktør med relevant fagkompetanse, målsatte tegninger, spesifiserte kostnader med mer. Dette er vi i gang med. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-2023-v-0732-b/id2984778/.

Aktivitetsplanen med kurs 2024 er ferdig og vil bli presentert på årsmøte. Gled dere til mange spennende aktiviteter.

Vel møtt
Hilsen Jan Roger Sætren / leder