Åkersvika naturreservat – informasjon om bestemmelser om idrettsarrangement i reservatet

Hamar ro- og kajakklubb har fått brev med følgende innhold fra Statsforvalteren i Innlandet:

I Åkersvika naturreservat er det lov å padle og ro hele året unntatt i april og mai måned innenfor jernbanefyllinga til Dovrebanen, se kart i figur 1. Det skal vises stor hensyn til dyrelivet ved ferdsel i reservatet. Det betyr at man skal unngå å nærme seg fugler, særlig fugler som ligger på egg eller som har små unger. Fuglene er der for å hvile, finne mat eller å oppdra unger, og de fleste fuglene er redde for mennesker som kommer for nære.

Padling/roing i små grupper og vanlig treningsaktivitet i regi av roklubben kan foregå i reservatet med de geografiske og tidsmessige begrensingene som er nevnt ovenfor, men idrettsarrangementer som samler mange folk og som markedsføres for å tiltrekke seg flest mulig deltakere skal legges utenom reservatet. Hvis slike arrangementer planlegges i reservatet, må det innhentes en dispensasjon fra vernebestemmelsene først. Det må da sendes en dispensasjonssøknad til Statsforvalteren i Innlandet i god tid før arrangementet.

Med hilsen

Vebjørn Knarrum (e.f.)
avdelingsdirektør

Erica Neby
seniorrådgiver