Klubbturer og sikkerhet

Hamar Roklub 1881 skal tilrettelegge for trygg og sikker padling og roing for sine medlemmer, og om nødvendig ta grep for å redusere faren for uønskede hendelser. Retningslinjer for sikkerhet og HMS er tilgjengelig på klubbens hjemmeside. I tillegg forholder vi oss til Norges Padleforbund sine anbefalinger og til Roreglement Hamar Roklub 1881.


(Foto: Anita Næss)

Sikkerhet skal alltid være første prioritet og det skal vi få til ved systematisk opplæring av våre medlemmer. Klubbturer er en del av opplæringen. I sesongen arrangeres det fellesturer, ro-dager, kompisturer, tirsdagspadling, måneskinnsturer og sikkerhetstrening. All informasjon om turer som arrangeres i regi av klubben skal inneholde informasjon som gjør at medlemmene lett kan avgjøre om turen passer deres erfaring og ferdighetsnivå.

Gjennom god planlegging og risikovurderinger skal vi sørge for at all roing og padling foregår med så høy grad av sikkerhet som mulig, og det er viktig å forstå hvordan man skal vurdere sikkerheten totalt. En bør ikke padle eller ro under forhold verre enn det en på forhånd har øvd på og mestrer.

Alle klubbturer skal ha minst en ansvarlig for turen og en kontaktperson. Klubbens instruktører, trenere og aktivitetsledere er sertifisert til å gjøre risikovurderinger og arrangere turer i klubbens regi. De som leder turene har et ansvar for å gripe inn for å unngå uønskede situasjoner. Jeg har full tillit til at dette blir godt ivaretatt av de ansvarlige for våre klubbturer.

AngĂĄende bruk av klubbens kajakker og robĂĄter sĂĄ vises det til klubbens hjemmeside samt Roreglement Hamar Roklub 1881 (vedtatt av Styret 20.4.2022) som er hengt opp pĂĄ oppslagstavle i korridoren.

Hilsen Jan-Roger Sætren / leder