[AVLYST!] Helgøya rundt 2023

16.08.2023:
Flomsituasjonen gjør dessverre at denne turen må avlyses (mer info).

Hamar Roklubb inviterer til fellestur «Helgøya Rundt» søndag 20. august 2023. Det er to turalternativer:

Turalternativ A (28 km) start klokka 10.00:
Start og stopp på Tjuvholmen / Hamar Roklubb.
De som skal være med fra Tjuvholmen må kunne holde en fart på 6 km i timen og ha padlet nok til å vite at man klarer 3 mil. Værforholdene kan gjøre at turen blir noe lenger og tyngre enn planlagt. Det blir 30 minutters pause på Skurven før vi padler videre sammen med turalternativ B.

Turalternativ B (18 km) start klokka 12:
Start og stopp på Skurven. Vi padler sammen med turalternativ A.
Avtal gjerne med andre om felles kjøring til Skurven. Spørsmål om samkjøring kan også gjøres på facebooksiden til klubben.

Etter at vi har padlet fra Skurven har vi en felles 30 minutters pause på Hovinsholmen med egen medbrakt niste, før vi padler til Bergvika. Her har vi en lengre pause på 1-1,5 time før gruppene skiller lag og padler tilbake til Hamar og Skurven. Været vil også kunne påvirke hvor lang pausen blir. Hver enkelt deltaker tar med mat, drikke og utstyr for å lage sin egen mat på Bergvika.

På turen er det 4 aktivitetsledere som skal ivareta sikkerheten. Det er ikke følgebåt eller følgebil med på turen. Derfor er det viktig at alle som skal delta er trygge på egne ferdigheter for å gjennomføre en slik tur. Andre i gruppen kan bli tildelt oppgaver fra aktivitetslederne.

Forutsetninger for deltakelse og utstyr:

For begge turer må en være forberedt på å håndtere vind og bølger. Turalternativ A er mer eksponert med åpen krysning på 6 km, men turen rundt øya krever også gode padleferdigheter. Det stilles derfor krav om gjennomført grunnkurs eller at man har tilsvarende ferdigheter.

Kompetanse:

 • Deltakerne må ha erfaring med å padle lengre strekk uten pause og kunne håndtere at det blåser opp.
 • Padle med spruttrekk.
 • Må kunne padle trygt i bølger på 0,5-1.0 meter.
 • Ha forståelse for viktigheten av å holde gruppen mest mulig samlet og ikke være til ulempe for annen båttrafikk.
 • Erfaring med velt og egenredning og kunne kameratredning.
 • Må være svømmedyktig!

Utstyr:

 • Kajakken må kunne holde seg flytende ved velt, dvs. at den må ha minimum ett vanntett skott
 • Deltakere må ha nødvendig sikkerhetsutstyr med seg i kajakken.
  Minimum: redningsvest, pumpe og reserveåre
 • Klær etter forholdene og ha med ekstra klær i tilfelle velt og/eller væromslag.
 • Husk å ha med nok vann – beregn gjerne 1 liter per mil, hvis det er varmt.

Oppførsel og ansvar:

 • Gruppen skal padle samlet slik at beskjeder kan gis til hele gruppen underveis
 • Turlederne er ansvarlig for å ha oversikt over gruppen og at denne holdes samlet under overfarten.
 • Turledernes anvisninger skal følges, personer som ikke følger disse anvisninger blir ansett for å ikke delta på fellesturen.
 • Deltakere skal melde fra til turledere om forhold som kan ha betydning for deres evne til å gjennomføre turen. Dette gjelder både før start og underveis.
 • Turledere er ansvarlige for førstehjelpsutstyr samt line for evt. tauing av deltakere.

Det tas værforbehold og en evt. avlysning vil bli kunngjort i vår Facebook-gruppe og e-postadressene oppgitt av de påmeldte.

Minner om at all padling foregår på eget ansvar.

PÅMELDING:
Innen fredag 18. august.
På følgende link: https://forms.gle/CfyAy2JnS1unEC569

Hilsen
Steinar Nerem: 402 38 032 (leder fra Hamar)
Anita Næss: 480 76 595 (leder fra Skurven)
Inger Lise Willassen: 402 47 364 (leder fra Skurven)
Jan Willassen: 911 30 665 (leder fra Hamar)