Infomøte onsdagsvakter 10. mai kl. 18.00

Hamar ro- og kajakklubb har lange tradisjoner med å arrangere «Åpent hus» på onsdagskvelder i sommerhalvåret. Her kan du som er nysgjerrig på klubben møte opp for å bli kjent med tilbudet vårt, og det er mulig å prøve padling i trygge omgivelser hvis du er usikker på om dette er noe for deg.

For at klubben skal kunne tilby «Åpent hus» også i år, er vi avhengig av at medlemmer stiller som vakter disse kveldene. Onsdag 10. mai kl. 18 arrangeres det derfor et infomøte der det orienteres om hva denne jobben innebærer. Det skal være minimum tre vakter til stede hver gang, og én av disse må være utdannet aktivitetsleder hav fra Norges Padleforbund. For de to andre vaktene stilles ingen andre krav enn at du må være medlem i klubben og ha padlet en stund.

Det er utarbeidet en enkel instruks/arbeidsbeskrivelse som viser oppgavefordelingen til vaktene og hva arbeidet innebærer. Denne instruksen vil sammen med en vaktliste snart henges opp på tavla i gangen utenfor garderobene. Om du ikke har anledning til å møte på infomøtet, er det allikevel fullt mulig å skrive seg på denne listen hvis du ønsker å stille en onsdag.

Vi håper at flest mulig vil bidra til klubben med å melde seg til dette. Alle sikkerhetsvakter vil belønnes med kr. 100,- i fratrekk på neste års kontingent for hver deltagende onsdag.