Årsmøteinnkalling: 10. februar 2016 kl. 18.30

Du inviteres hermed til årsmøte i Hamar Roklub 1881 i Klubbhuset, Tjuvholmen onsdag 10. februar 2016 kl. 18.30. Bildet er fra årsmøtet i 2015. Foto Erik Johnsen

20150211_201618

 

pwd-header-roklubben-small

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av møtedirigent.
  3. Valg av referent og to medlemmer til signering av årsmøteprotokoll.
  4. Årsberetning.
  5. Regnskap.
  6. Innkomne forslag.
  7. Fastsettelse av medlemskontingent og priser for utleie.
  8. Budsjett 2016.
  9. Valg.

Eventuell frasigelser av styreverv, rettes til valgkomiteens leder Stein Hval.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2. februar 2016.

Tildeling av merker til de som har padlet/rodd krevd distanse.

Trekking av tre premier for de som har deltatt på ro- og padleorienteringen.

Det hadde vært veldig hyggelig hvis du hadde anledning til

å komme. Nydelig kake og kaffe samt at du har mulighet til å tilbringe en

trivelig kveld med mange likesinnede.

Ha en fin uke, med vennlig hilsen

Styret

Båter og liv ved brygga