Årsmøtet vedtok å renovere klubbhus og båthus

Årsmøtet i Hamar Ro- og Kajakklubb vedtok på sitt møte på Tjuvholmen 11. mars enstemmig å be styret utrede videre, og gjennomføre et prosjekt for å renovere klubbens båthus og klubbhus. Styret la fram foreløpige vurderinger av planene. Det gjenstår mye arbeid før klubben kan gå i gang med arbeidet. Styret vil komme tilbake med mer informasjon om prosjektet nærmere sommeren 2020.

BILDET: Fra årsmøtet 2019 i klubbhuset som fant sted 11. mars 2020. Foto Erik Johnsen

Hele styret i klubben ble gjenvalgt enstemmig av de 23. frammøtte medlemmene på årsmøtet som Arne Hansen ledet på sedvanlig vis. Leder Arne Hansen ble gjenvalgt for 2 nye år. Ny i styret ble Sverre Nordhagen som sa ja til å gå inn i styret for et år.

Årsmøtet vedtok også enstemmig det nye lovverket/vedtektene som Norges Idrettsforbund (NIF) har vedtatt. Det betyr blant annet at det ble opprettet et kontrollutvalg i klubben med Kjetil Mellum som leder.

Årsmøtet vedtok også den framlagte årsmeldingen fra styret uten kommentarer av noen betydning.  Av årsmeldingen kan vi blant annet lese:

Av klubbens 430 medlemmer er det 7 roere, 25 medlemmer både padler og ror, resterende padler. Dette er en nedgang i medlemstallet fra 2018 på 14medlemmer. Aldersspennet blant medlemmene i klubben er fra 10 til 81år. Gjennomsnittsalderen er på 48,4 år. Det er 44,7% kvinner 55,3 % er menn. Ifølge ro-loggen har totalt 221medlemmer vært på vannet. I tillegg kommer 89 gjester. Det er totalt padlet og rodd 23.945 km.fordelt på 2211turer. Kvinner har 723 turer og 7.137 km. Menn har 1.488turer 16.808km. Gjester har registrert 108 turer 634 km.

BILDET: Fra årsmøet 11. mars. Fra venstre ses Steinar Nerem, Sverre Nordhagen, Arne Hansen (leder), Tor Sæming Eng (nestleder) og Wolfgang Scherzer (kasserer). Foto Erik Johnsen

Men Per Myrvang orienterte kort om klubbens planer om å delta som arrangør av NM i shorttrack for flattvannspadlere. Det skal arrangeres 24. til 27. juni i Hamar. Distansen for padlere er 3,5 km fordelt på tre runder med overbæring. Løpet er lagt til området ved Koigen og vil bli sendt direkte på NRK i en 90 minutters lang sending. Flere av medlemmene sa på årsmøtet ja til å gå inn i arbeidet med å få dette gjennomført.

Det var utdeling av merker for vel gjennomført aktivitet på vannet. Sverre Nordhagen delte ut merker til flere padlere. Wolfgang Scherzer hadde rodd mest og mottok gullmerke for over 500 kilometer i robåt, mens Steinar Nerem mottok gullmerke for flest kilometer i kajakk.

Det ble videre vedtatt å montere noe mer belysning ved båtportene på båthuset. Og det ble også vedtatt å be styret se nærmere på en ordning med en enkel værstasjon på klubben.

I forbindelse med framleggelsen av styrets forslag til budsjett for 2020, vedtok årsmøtet å holde alle medlemskontingenter og leiekostnader for båtplasser uendret. For øvrig er klubbens økonomi god og ordnet og revisorene mener klubbens økonomi er et godt utgangspunkt for videre drift etter en god sesong.

Det ble også lagt fram og vedtatt en aktivitetsplan for klubben i 2020. Den blir lagt på hjemmesiden etter hvert.

Som vanlig ble årsmøtet avsluttet med kaffe og kake.