Einar Busterud: – Verdifullt med en ro- og kajakklubb midt i byen

BILDET: Hamar-ordfører Einar Busterud. Foto lånt fra Hamar kommunes hjemmeside.

Hamar kommune har nå forlenget avtalen med Hamar Ro- og Kajakklubb med nye 30 år. Det betyr at partene er enige om en forlengelse av den tidligere avtalen fram til 2052. Det er en gledens dag for Roklubben som nå er sikret tilhold på Tjuvholmen. Ordføreren i Hamar, Einar Busterud, sier til nettredaktøren at det er verdifullt med en ro- og kajakklubb midt i byen!

Busterud mener også at den bruken av Mjøsa som Hamar Ro- og Kajakklubb står for, er viktig for Hamar. Dessuten ligger det også hevd bak roklubbens beliggenhet på Tjuvholmen. Det er liten tvil om at aktiiviteten i klubben er en vinn, vinn, vinn situasjon, sier Busterud.

Tekst: Erik Johnsen

 

Hamar Ro- og Kajakklubb har 455 medlemmer og begynner å bli store også innen idretten i Hamar.

– Hva tror du er grunnen til denne veksten, Busterud?

– Det har de siste 10-20 årene vært en økende bevissthet om bruken av Mjøsa, eller Innlandshavet, som noen kaller Mjøsa. Det dreier seg om naturverdier, sier Busterud.

Avgift

For å bli på Tjuvholmen må klubben betale en årlig avgift til kommunen, en avgift som skal reguleres hvert 10. år.

Roklubben har vokst kraftig de siste årene. Men medlemstallet i klubben har variert sterkt gjennom alle tider. I 1999 hadde klubben bare et titalls medlemmer før klubben la om aktiviteten til å inkludere kajakkpadling. Det var vellykket.

Allerede i 2007 hadde klubben 199 medlemmer. Pr. 31. desember 2018 hadde klubben 446 medlemmer. I skrivende stund ser det ut til at tallet også har økt gjennom 2019. Medlemstallet pr. 31. desember omfatter bare betalende medlemmer. Folk som ikke betaler, strykes som medlemmer.

En av utfordringene er at gjennomsnittsalderen er 47,8 år. Den har ligget på dette nivået noen år nå. Utfordringen er derfor å få inn flere unge.

– Hvordan vi skal få med oss flere unge, må vi se nærmere på i styret, sier leder Arne Hansen som naturlig nok er meget godt fornøyd med økningen i medlemstallet og det faktum at klubben nå har fått avtale med kommunen som gjelder videre fra til 2052.

BILDET: Leder i Hamar Ro- og Kajakklubb Arne Hansen gir uttrykk for glede over at kontrakten med kommunen med varighet til 2052, er underskrevet. Foto Erik Johnsen

Oppussing

Styret har de siste årene jobbet med å skaffe oversikt over utgiftene til oppussingen som nå må til. Men det skal gjøres en ny runde med innhenting av tilbud fra leverandører i løpet av vinteren.

Det siste året er det også innkjøpt mye nytt utstyr. Her kan nevnes brukte kajakker, Concept 2 Romaskin i treningsrom, 2 nye kajakker (hav), en grønnlandskajakk (GreenlandT), 10 padleårer (korte) og en de annet treningsutstyr.

 

Store verdier

Klubben sitter på store verdier i bygninger og utstyr. I første omgang skal klubben nå gå i gang med å pusse opp bygningene. Følgende skal gjøres:

  • Noen endringer i båthallen innvendig for å få bedre plass til båter, særlig robåter.
  • Nye tak på begge husene våre. Det er lekkasjer som må tettes.
  • Oppussing av veranda på klubbhuset (Damehuset).
  • Nye vinduer i klubbhuset.
  • Utskrifting av alt elektrisk i klubbhuset.
  • Opprustning av kjøkken i klubbhuset.
  • Nye brygger i Vesle-Mjøsa.