Fotokonkurranse 2022 – Avstemning [Avsluttet!]

[ Avstemningen er nå avsluttet! Resultatet kunngjøres på årsmøtet 9. mars 2023. ]

Klubbens fotokonkurranse i 2022 hadde frist for innsending av bilder 31. januar. For at en vinner skal kunne kunngjøres på årsmøtet 9. mars, må det beste bildet kåres. Dette gjøres med en avstemning blant klubbens medlemmer.

Fremgangsmåte for avstemning:

Det er sendt inn 22 bilder til konkurransen. Bildene ser du lenger ned i denne artikkelen. Alle bildene er merket med et nummer. Du skal angi nummer på det bildet du liker best og det bildet du liker nest best. Nummer på de to bildene som du mener fortjener 1. og 2. plass sendes på e-post til (det må komme tydelig fram hvilket bilde du rangerer som best og hvilket som er nest best). Husk at du ikke har mulighet til å stemme på eget bilde. Du kan også bare sende én e-post med dine stemmer. Avstemningen er åpen fram til 20. februar kl. 12.00 på dagtid.

Lykke til!

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

12:

13:

14:

15:

16:

17:

18:

19:

20:

21:

22: