Årsmøtet: 354 medlemmer i Hamar Roklub. Leder Arne Hansen ble gjenvalgt.

Årsmøtet har gjenvalgt  hele styret for 2017. Erik Johnsen og Øivind Krogrud hadde imidlertid valgt å frasi seg gjenvalg. Erik fortsetter imidlertid som nettredaktør og Øivind vil bidra som støtte for styrets anleggsansvarlige. Årsmøtet ble avholdt i klubbhuset på Tjuvholmen 15. februar 2017.

BILDE: Leder Arne Hansen var ordstyrer under årsmøtet. Han var ikke på valg. Nestleder Tor Sæming Engh ble imidlertid gjenvalgt for 2 nye år. Foto Erik Johnsen

Styret for 2017 består nå av: Arne Hansen (leder), Tor Sæming Engh (nestleder), Solveig Hauge, Steinar Grøndal, Wolfgang Scherzer og Anne Marte Alm Løvmo.

Spesialoppgaver for styret i 2017: Stein Hval (båtplassansvarlig), Øivind Krogrud (hus og anlegg), Erik Johnsen (nettredaktør/redaktør av facebookgruppa). I tillegg har klubben avtale med en rekke kursinstruktører (Jon Simensen, Morten Sandbakken, Jesper Sandbakken).

354 medlemmer

18 medlemmer hadde tatt turen til årsmøtet. Det var noen færre enn det som har vært vanlig de siste årene. Under gjennomgangen av årsberetningen for 2016, framgikk det at klubben nå har 354 medlemmer. Det er 34 flere enn i 2015. Klubben har nå medlemmer fra 9 til 84 år. 41 prosent av medlemmene er kvinner, mens resten av altså menn. Bare 5 medlemmer har ikke betalt kontingenten sin i 2016. Det er svært gledelig.

BILDET: Fra årsmøtet 2016 som ble avholdt i klubblokalene på Tjuvholmen i Hamar 15. februar 2017. Foto Erik Johnsen

God økonomi

Det har vært et aktivt år i klubben som har god økonomi. Det skyldes blant annet det høye medlemstallet som bare ser ut til å øke og øke. Under årsmøtet var det få kommentarer til årsberetningen og regnskapet.

Men det ble stilt spørsmål om hvorfor klubben mottar så lite i  grasrotandel fra Norsk Tipping med tanke på det høye medlemstallet. Det var enighet om å oppfordre medlemmene til å registrere seg i ordningen slik at klubben kan få økt inntektene sine fra denne ordeningen.

Klubben har godt med likvide midler på konto. Dette til tross for at det er brukt betydelig summer på nybygging og vedlikehold av bygningene på Tjuvholmen de siste årene. Anlegget er i god stand nå. Men det pågår nå oppussingsarbeid på garderober. Det er også behov for rehabilitering av taket på båthuset som stod ferdig i 1981. Men også klubbhuset fra 1937 trenger sårt til vedlikehold.

Det ble vedtatt at før styret igangsetter et større prosjekt med rehabilitering av anleggene på kanskje så mye som et 6-sifret beløp, må saken til enten årsmøte eller ekstraordinært årsmøte for godkjenning.

Aktiviteten har vært veldig god i 2016.

Klubben har også i år arrangert ulike turer. Det startet med tur til Harasjøen, fortsatte med tur til Fjorda, til Jessnes og avsluttet med den årlige turen rundt Helgøya. Når det gjelder ro-padleorienteringen, er det «nappet» av 38 deltagerark. Vi  tolker dette som om 38 har deltatt. Det er innlevert 14 ark som er godkjent.

Styret dro i gang tilbudet om mandagspadleren i 2015. Tilbudet ble igangsatt for imøtekomme medlemmer som gjerne vil padle tur sammen med andre, både på grunn av det sosiale og på grunn av egen sikkerhet. Målet for Mandagspadleren var rett og slett bare å padle sammen.

Prosjektet ble videreført i 2016 selv om tiltaket i 2015 ikke var spesielt vellykket. Det var satt av mandager fra juni til oktober, unntatt i juli. Men utover i sesongen dabbet interessen for tiltaket raskt og det ble ikke registret spesielt mange turer i 2016.

Styret vil vurdere om tilbudet skal fortsette i 2017.

BILDET: Nedenfor kan du se en liste over de 20 medlemmene som har rodd eller padlet flest turer i kajakk og robåt i 2016.  Lista er basert på registreringene som gjøres i rologgen. Det må framheves spesielt at Wolfgang Scherzer har rodd 740 kilometer i sculler! Det som  ikke registreres i protokollen, komme ikke med på lista. Alle på lista som var tilstede årsmøtet, fikk merke for innsatsen. Resten av merketakerne på lista vil få dem senere eller tilsendt. Lista ser slik ut :

2016

Kursvirksomhet

Det ble arrangert padleteknisk kurs for sesongen 2016. Det viste seg at det ble meget stor pågang til dette kurset, noe som resulterte i hele tre kurs i løpet av sesongen for å kunne imøtekomme antallet påmeldte. Det har vært en travel sesong for våre instruktører. Det er avholdt 11 introduksjonskurs hvor totalt 96 personer har kunnet fått våttkort.

Funkis IL har hatt tirsdager som sin dag og har gjennomført kvelden med ganske redusert deltagelse disse dagene. Det har vært noen, men Funkis IL ser at laget kanskje har vært for svak på markedsføring av tilbudet som jo er fantastisk.

Elektronisk protokoll

Dette er første sesong med elektronisk rologg (ro- og padleprotokoll). Stabiliteten på denne må sies å ha vært god. Registrert antall kilometer i klubben for 2016 er 22 961, fordelt på 2114 turer. Ifølge rologgen har det vært 134 båter på vannet dvs. 57 båter lagret i båthuset har ikke blitt benyttet.

Styret minner om at rologgen i tillegg til å registrere turer, også fungerer som en sikkerhet for den enkelte. Dette betyr at turer skal registreres før hver tur og ikke i etterkant av sesongen.

Heller ikke i år er det rapportert noen uhell på vannet. Dette er meget gledelig, men ingen selvfølge. Klubben må i sitt arbeid passe på å ikke senke oppmerksomheten rundt sikkerheten ved ro- og padlesporten.

Styret rettet også en stor takk til alle som har bidratt som instruktører, snekkere, dugnadsdeltakere og onsdagsvakter.

BILDET: Fra årsmøtet 2016. Deltakerne kunne i pausa kose seg med kaffe og kake. Takk til Solveig Hauge for nydelig bakst! Foto Erik Johnsen