Info fra bruksbåtgruppa

En av våre samarbeidspartnere i klubbens bruksbåtgruppe, Glomdalsmuseet (foruten kommunen og fylkeskommunen) skal i de nærmeste dagene foreta fotogrammetri (fotoscanning) av Grøndalbåten som ligger på klubben. Klubben eier denne båten, og også en Hollandbåt som ligger ved siden av. Det er viktig at det kulturvernmessig blir foretatt en skikkelig dokumentasjon av disse båtene for ettertiden. Hollandbåten er allerede registrert. Så derfor; hvis dere ser noen trivelige karer med alskens tekniske rariteter på området vårt, så er dette helt på stell.

Vi er nå ca. 10 personer i bruksbåtgruppa med Per Myrvang som leder, hvor gruppa nå er lagt rett under styret. Vi kommer tilbake til oppsett av bruksbåtdugnad senere. Etterbruken av båtene er viktig, dette kan enten gjelde folk fra Hamar Naturskole, den generelle almue, eller rett og slett medlemmer i klubben som finner bruksbåtroing som en passende aktivitet. Dette er roing alle får til uansett ferdighet og fysisk nivå.

Tor Sæming
For bruksbåtgruppa