Klubbens garderober/dusj og treningsrom gjenåpnet, organiserte klubbaktiviteter delvis igang igjen

Klubbens garderober, dusjavdelinger og treningsrom er gjenåpnet. Kompispadling kl. 18.00 og rokveld kl 18.00 på tirsdager er også igang igjen. Husk smittevernregler og spriting/vask av klubbutstyr etter bruk. Klubbens materiell kan altså benyttes av medlemmene. Men det er laget et strengt reglement for bruken inntil videre.

BILDET: Leder Arne Hansen. Foto Erik Johnsen

Trykk videre og les reglene som styret har utarbeidet.

– Det er nå opp til medlemmene å følge reglene som er utarbeidet slik de framgår av denne informasjonen. Et smitteutbrudd som rammer klubben, betyr at vi på mutt må stenge alt lenge. Det legges ut et eget skjema ved protokollen, der medlemmene må registrere seg med navn, telefonnummer og når de er innom og har benyttet anlegget. Dette er viktig for å kunne spore eventuell smitte blant medlemmene som har benyttet anlegget, hvis vi skulle komme i en slik situasjon, sier leder Arne Hansen som viser til kommunens restriksjoner som ble endret 28. juni av Hamar kommmune.

Den samme registreringen på skjema, vil også gjelder alle klubbens orhsniserte aktiviteter.

Deltakeroversikt: Registreringsskjema

Skjema for benyttelse av anlegget legger ved protokollbordet i båthuset der turer og bruk registreres. i tillegg ligger tilsvarende skjema i klubbhuset.

Garderobe/ dusj: Brukerinstruks/ smittevern

 1. Garderober og dusj skal kun benyttes av maks. 2 personer av gangen.
 2. Det skal til enhver tid opprettholdes minimum 1 meters avstand mellom brukerne av rommet.
 3. Berøringsflater skal desinfiseres.
 4. Privat tøy og utstyr skal fjernes etter bruk.

Antibac og tørkepapir finnes på rommet.

Klubbkajakker: Brukerinstruks/ smittevern

 1. All bruk av klubbkajakker skal registreres i rologgen.
 2. Kajakkenes berøringsflater skal desinfiseres før og etter bruk.
 3. Årer, vester og sprut trekk skal desinfiseres før og etter bruk.
 4. Taueliner og annet utstyr skal desinfiseres før og etter bruk.

Antibac og tørkepapir finnes i kajakkhallen.

Robåter: Brukerinstruks/ smittevern

 1. All bruk av Robåter skal registreres i rologgen.
 2. Det er tillatt å benytte både singel og dobbel og firerbåter.
 3. Båtenes berøringsflater skal desinfiseres før og etter bruk.
 4. Årer og vester skal desinfiseres før og etter bruk.
 5. Utstyr skal desinfiseres før og etter bruk.

Antibac og tørkepapir finnes i ro- hallen.

Treningsrom: Brukerinstruks/ smittevern

 1. All bruk av trimrom skal registreres i rologgen.
 2. Treningsrom skal kun benyttes av maks. 2 personer om gangen.
 3. Det skal til enhver tid opprettholdes minimum 1 meters avstand mellom brukerne av rommet.
 4. Treningsapparater skal desinfiseres før og etter bruk.
 5. Privat tøy og utstyr fjernes etter bruk

Antibac og tørkepapir finnes på rommet.