Styret: Vedtok midlertidig Roreglement for 2021

Interessen for roingen er gryende igjen i klubben. Derfor er det nå utarbeidet et midlertidig roreglement for klubben som gjelder i 2021. Nytt, fast reglement skal utarbeides til sesongen 2022. Les det nøye og overhold det for din egen sikkerhet.

Klikk deg videre og les reglementet! 

BILDET: Vesle-Mjøsa blir en viktig læringsarena for roing med singelsculler.

Roreglement Hamar Roklub 1881

Midlertidig for sesongen 2021, vedtatt av Routvalget i april og styret i mai 2021.

Det er forbundet med en risiko å benytte Mjøsa til aktiviteter (svømming, stuping, seiling, kajakkpadling, motorbåtkjøring, padlebrett, etc.). Denne veilederen er midlertidig inntil et nytt Roreglement for romedlemmer i Hamar Roklub er klart til sesongen 2022. For din trygghet: Følg veilederen!

Nybegynner-roere

· Alle som skal benytte klubbens romateriell (båter/årer) må være svømmedyktige. Husk at ordinære sjøveisregler også gjelder for roere. Sjøveisregler for roere henger på ro-oppslagstavla i korridoren.

· Som hovedregel skal flytevest benyttes under roing.

· For den spesielle perioden fra sesongstart 15 april og frem til det er en vanntemperatur på over 15 grader i Stor-Mjøsa, skal alle roere benytte vest. Videre skal det ros langs land, og ikke lenger ut enn at du er sikker på å nå land ved velt (hypertermi-problematikken). Videre gjelder kun bruk av trimmere i Stor-Mjøsa for nybegynnere som er gitt nødvendig instruksjon for denne båttypen. Øvede/erfarne roere kan benytte Sculler og dobbeltsculler. Uansett periode skal man på forhånd vurdere grunnforhold, vind, bølgeforhold, vanntemperatur og lufttemperatur. Husk at været kan endre seg raskt. Hvis vest ikke benyttes under roing, skal den ALLTID være med i båten.

· Nybegynnere skal den første tiden benytte Vesle-Mjøsa tirsdager mellom 18.00 og 21.00. Roing på stor-Mjøsa godkjennes av ansvarlige vakthavende på tirsdager eller av styret. Det skal vises aktsomhet ved roing i Vesle-Mjøsa for dermed å unngå å ro på land eller kollidere med andre båter/kajakker.

· Du skal alltid loggføre turer i robåter (singelsculler, singeltrimmer, dobbeltsculler, dobbelttrimmer, eller innrigger firer). Det skal skje FØR du går ut i båt. Benytt klubbens roprotokoll. Husk også å avslutte turen i roprotokollen. Føring i rologgen er også av sikkerhetsmessige hensyn.

· Materiellet skal behandles som om det er ditt eget. Trenger du hjelp og veiledning til å bære ut/flytte på, entre eller gå riktig i/ut av båtene, kontakter du vakthavende eller en erfaren roer som er tilstede. Det er alltid smart å få hjelp til å bære båter inn og ut for å unngå skade.

· Benyttet båt- og åremateriell skal settes tilbake på samme plass som du hentet det før roing. Hver båt har faste årer etter nummerering.

· Du skal alltid benytte klubbens brygger ved inn- og utsetting av klubbens robåter.

· Skader på båter/årer skal uten opphold rapporteres til styret/vakthavende. Styret vet at båter kan bli skadet ved uhell. Ingen ønsker dette, men husk alltid å melde skader.

· Husk at under pågående korona-pandemien skal alt benyttet klubbeid utstyr rengjøres med sprit/klut etter bruk. Det gjelder slider, seter, årer og andre steder, der du har berørt materiellet. Sprit og midler til dette finner du i båthallen.

· Det er ikke tillatt å ro i Åkersvika før 1. juni grunnet fredningsbestemmelsene for naturreservatet.

Ovenstående gjelder for alle roere, men for øvede/erfarne roere presiseres dette:

· Som hovedregel skal flytevest benyttes. Unntak for dette gjelder erfarne roere som har rodd minst 50 km i Vesle-Mjøsa eller langs land utenfor Tjuvholmen. Men da medbringes flytevest

· Roing i singelsculler og dobbeltsculler skal alltid skje langs land, maksimum 100 til 200 meter fra land. Kryssing skal unngås (f.eks. Tjuvholmen-Nordsveodden eller over Hamar-bukta). Bruk Vesle-Mjøsa til å øve i scullere.