Medlemmene setter klubbrekord i roing og padling i 2020

La det være helt klart: I årets sesong vil medlemmene sette klubbrekord i antall kilometer i robåt og kajakk. Klubbens padlere/roere passerer nå midt i oktober ca. 26.500 kilometer. Og fortsatt er det langt i igjen av året.

BILDET: Vakkert i solnedgangen på Mjøsa om dagen. Dette bildet er tatt ved Storhamarstranda/Domkirkeodden. Foto Tonje Altøy

Vannstanden i Mjøsa er god og været innbyr til padling. Været? Det er fortsatt fantastisk! Liker du blikkstille Mjøsa og vakre solnedganger, er tida for en tur NÅ! Vinteren kommer nok etterhvert. Men husk sikkerheten under padling på denne tida. Vannet er kaldt og det er trekkfullt i lufta. Tørrdrakt og riktig sikkerhetsutstyr er nå nødvendig.

2018-rekorden

Forrige rekord ble satt i 2018-sesongen med litt i underkant av 27.000 kilometer. I 2018 ble det padlet mellom 1500-1600 kilometer fram til og med 31. desember. Så rekord blir det nok. Men det skal bli spennende å se om vi passerer 30.000 kilometer i kajakk og roing i år. Sannsynligvis gjør vi nok det, da det er for mange som fortsatt lar være å føre sine turer i klubbens roprotokoll. Men det er bare roprotokollen som teller og da blir det neppe passering av 30.000 kilometersgrensa.

Det er også verd å huske på at mange av medlemmene våre har vært opptatt med en rekke byggeprosjekter i 2020. Det gjelder, anbud på nytt tak på båthuset. Det er nå byttet ut med nytt. Klubbhuset er restaurert, det er bygget nye, flotte brygger som fungerer fint.

BILDET: Solnedgang og motlys over Mjøsa og Neslandet. På bildet ser vi padlerne Anita Næss og Steinar Nerem utenfor Domkirkeodden i oktober 2020. Foto Erik Johnsen

Tilbygget bygges

Stange videregående er snart ferdig med grunnarbeidene på tilbygget på klubbhuset. Det skal også byttes ut komplette armaturer til lys i hele båthallen da de er gamle, lite energieffektive og generelt vedlikeholdsbehov for absolutt tilstede.

Hvis en leser statistikken grundig, kan en se at hele 50 roere og padlere har mer enn 100 kilometer i kajakk eller robåt. Men det er kajakk som dominerer totalt. Det skal bli spennende å se om den gode begynnelsen i roingen i 2020, vil fortsette også i 2021-sesongen.

Mengdepadlere

Det er selvsagt som før om årene noen som padler veldig mye. Som i fjor er det Øivind Krogrud som har flest kilometer. Han nærmer seg nå 1.900 kilometer, med Steinar Nerem (1.529 km) og Sverre Nordhagen (1.505 km). For øvrig har 13 roere og padlere passert 500 kilometer roing i år. Det er Steinar Nerem som har flest turer inn og ut på vannet så langt i år. 150 ganger har han satt seg i kajakken på tur. Ikke dårlig det!

Det er skrevet før, men skal gjentas: vi har nesten 500 betalende medlemmer. Hvis disse padler 1000 kilometer hver seg, så vil klubben lett havne på 50.000 kilometer. Dette er et interessant tanketall, fordi det viser at potensialet er høyt. Sannsynligvis vil rekordene også falle i årene framover.

BILDET: Det er ikke bare på kvelden i solnedgangene det er flott på Mjøsa. Dette bilder er tatt 17. oktober 2020 midt på dagen. Vi ser Helgøya og Nordsveodden til venstre på bildet. Foto Erik Johnsen