Møteinnkalling til årsmøte i Hamar Roklub

Til medlemmene i Hamar Roklub av 1881: Innkalling til årsmøte i Hamar Roklub av 1881, 9. mars kl. 1800.

Årsmøtet avholdes i Roklubbens klubbhus på Tjuvholmen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 23. februar ved leder Arne Hansen, epost: .

Forslag til nye representanter til valgkomite må sendes styret senest 23. februar ved klubbens leder Arne Hansen, epost: .

Forslag til styrerepresentanter må sendes valgkomiteens leder Morten Sandbakken senest 23. februar, epost:

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut på klubbens hjemmeside http://www.hamarroklubb.no senest en uke før årsmøtet. Du kan også få kopi ved henvendelse til

Agenda/dagsorden for årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møtedirigent.

3. Valg av referent og to medlemmer til signering av protokoll.

4. Årsberetning.

5. Regnskap.

6. Innkomne forslag.

7. Fastsettelse av kontingent og priser for utleie.

8. Budsjett 2022.

9. Valg.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret