Øivind Krogrud ble nytt styremedlem i Roklubben

Årsmøtet i Hamar Roklub 1881 ble avholdt 11. februar. Øivind Krogrud ble valgt inn som nytt medlem i styret etter Jesper Sandbakken som hadde frasagt seg gjenvalg til styret. Resten av styret fortsetter i 2015 som i 2014. Medlemstallet er nå 307.

Av klubbbens årsmelding kan vi lese at klubben ved årsskiftet har gjennomført et stort byggeprosjekt der det er lagt ned dugnad til en verdi av 422 000 kroner. Totale kroneutlegg på det nye tilbygget er på ca. 750.000 kroner. Det betyr at klubben i 2014 har investert 1.172.000 kroner i nybygget. Det har vært bra aktivitet i klubben i 2014 selv om nybygget har tatt mye krefter. Det er fortsatt flere medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten for 2014. Styret vil fortsatt jobbe for å få folk til å betale kontingent og leieplass for kajakker. Nybygget har gitt klubben 100 nye lagringsplasser for kajakk. Det betyr at klubben nå vil rydde opp i båthallen, samtidig som det er plass til at flere medlemmer kan lagre kajakker i anlegget. Medlemskontingenten opprettholdes til 1.000 kroner pr år, dvs. det samme som i 2014. Leie av kajakkplass vil også koste 1.000 kroner i året. Klukbben har også en familiekontingent for medlemmer med samme husstandsadresse der det første medlemmet betaler 1.000 kroner og de påfølgende 100 kroner.