Øivind Krogrud orienterer om bygging av grønlandsåre

BILDET: Øivind Krogrud

– Jeg skal ikke arrangere kurs i bygging av grønlandsåre. Derimot skal jeg orientere kort i et framlegg om hvordan en kan gå fram for å bygge sin egen grønlandsåre. Det skjer i Klubbhuset 21. mai, sier Øivind Krogrud.

Det er verd å merke seg at på dette bildet ser årebladet veldig bredt ut. Her lyver bildet ganske mye. Årebladet er mye smalere og er veldig bra for folk med vonde skuldre!

 

Tekst og bilde: Erik Johnsen

Øivind har sittet i styret i roklubben de siste to årene. Han er en av styrets gode hjelpere og bidrar med mye. Nå vil han dele sine kunnskaper om å bygge sin egen grønlandsåre.

Øivind Krogrud har bygget flere grønlandsårer. Men ikke bare det. Han har også bygget sin egen kajakk – med godt resultat.

21. mai vil han altså si litt om hvordan man lager ei grønnlandsåre. Hvilke redskaper en trenger, valg av emne til åra og behandling av ferdig åre.

– Jeg vil understreke at det ikke blir produsert noen åre 21. mai. Men jeg skal vise fremgangsmåte og tegning/målsetting (størrelse), sier Øivind.

Øivind har også sagt seg villig til å gi litt opplæring i bruk av slik åre. Det skjer 5. juni i Veslemjøsa.

For nærmere informasjon om tidspunkter og påmelding: se aktivitetslista her på hjemmesiden.

Her ser du Øivind sin egen skisse til grønlandsåre: