Velkommen til sosial våropprydding på Tjuvholmen

Lørdag 22. april kl. 12.00 og utover dagen inviteres du til en hyggelig dag på Tjuvholmen. Da skal vi rydde opp inne i båthus/klubbhus og ute på vårt område rundt husene våre.

Det er styret som har ansvaret for dette tiltaket som er svært viktig for å få orden både inne i anlegget og ute på klubbens område. Det blir alltid litt rotete etter en høst, vinter og en vår. Opprydding klarer ikke styret å gjøre alene. Dette er en innsats som medlemmene bør stå for. Derfor trenger styret hjelp av medlemmene!

Aktiviteten er altså en ren vårdugnad. Det er ingen påmelding til dette. Men husk å ta med rive/trillebår og arbeidsklær.

Styret spanderer noe å bite i og for dem som møter opp blir det fratrekk i medlemskontingenten.