Ro- og padleorientering 2015

ro-padleorientering

Alle 11 poster er nå klare og dermed går startskuddet for ro-og padleorientering. Enten kan en bruke GPS-koordinater (Geo-coaching) for å finne postene eller en kan se på postbeskrivelsen og kartet for å finne fram. Se eget PDF-dokument for oversikt GPS-koordinatene og postbeskrivelsene samt info om hvorfor det er verdt å besøke posten.
Registreringsskjema for postkodene (f.eks. 2R) og nærmere info vedr. rapportering er tilgjengelig i båthallen på Tjuvholmen.

Etter sesongslutt deltar alle som har besøkt minst 6 poster i trekning av 3 premier som deles ut på årsmøte. Her får også alle hederlig omtale som har klart å besøke alle poster. For deg som bare ønsker å slappe av i båten i ro og fred: Se litt på postbeskrivelsene så får du kanskje inspirasjon til å ta et annet turmål enn det du pleier å ta.