Ro- og padleorientering 2015

ro-padleorientering

Alle 11 poster er nÄ klare og dermed gÄr startskuddet for ro-og padleorientering. Enten kan en bruke GPS-koordinater (Geo-coaching) for Ä finne postene eller en kan se pÄ postbeskrivelsen og kartet for Ä finne fram. Se eget PDF-dokument for oversikt GPS-koordinatene og postbeskrivelsene samt info om hvorfor det er verdt Ä besÞke posten.
Registreringsskjema for postkodene (f.eks. 2R) og nÊrmere info vedr. rapportering er tilgjengelig i bÄthallen pÄ Tjuvholmen.

Etter sesongslutt deltar alle som har besÞkt minst 6 poster i trekning av 3 premier som deles ut pÄ ÄrsmÞte. Her fÄr ogsÄ alle hederlig omtale som har klart Ä besÞke alle poster. For deg som bare Þnsker Ä slappe av i bÄten i ro og fred: Se litt pÄ postbeskrivelsene sÄ fÄr du kanskje inspirasjon til Ä ta et annet turmÄl enn det du pleier Ä ta.