Styremøte nr. 3/2021: 110.000 kroner til klubbhuset, kajakkhallen innredes i vår

I styrets tredje møte i 2021 ble det vedtatt å sluttføre renoverings- og utbyggingsarbeidet i klubbhuset, det som mange kaller Damehuset. Styret har bevilget 110.000 kroner til å sluttføre arbeidet med verandagulv og snekring av rekkverk på det gamle taket på klubbhuset. Det ble også vedtatt å tilrettelegge en ordning med nøkkeltilgang til den nye kajakkhallen.

BILDET: Før utbyggingen av Damehuset så det slik ut. I dag er tilbygget klart for innredning. Styret kaller nå tilbygget «kajakkhallen». Foto Erik Johnsen

Les mer om hva styret har vedtatt i referatet. Klikk der videre!

Her er referatet:

Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen onsdag 24.02.21 kl. 1800-2030

Tilstede fra Styret: Arne Hansen, Tor Sæming Eng, Wolfgang Scherzer, Solveig Hauge og Sverre Nordhagen.

Ikke tilstede/meldt forfall: Per Olav Lund.

Agenda:

1) Godkjenning av forrige styremøtereferat nr. 2/2021

Dette er tidligere godkjent og kopi er hengt opp i rohallkorridoren samt lagt ut på nettesiden vår.

2) Forberedelser årsmøte

Arne gikk enda en gang i gjennom årsberetningen for ev. nye justeringer. Videre ble prosessen med skriftlig avholdelse av årsmøte gjennomgått, likeså tilhørende frister. Styret er nå klar til å avholde et skriftlig årsmøte berammet til 17.03.21 kl. 1800. Noen justeringer gjenstår, men vil være på plass innen avholdelsen.

3) Byggeprosessen- platting veranda/rekkverk

Tilbud for legging av verandagulv og snekring av rekkverk i klubbhus 2 etg. er nå mottatt fra Høilundbygg. Tilbudet var på ca. kr. 110.000,- men omfattet ikke stillas og container til avfall. Styret vedtok at de benytter seg av tilbudet fra Høilundbygg, dette med et tillegg for stillas og container.

Arne vil nå mase på Stange Videregående skole slik at de blir ferdig med byggingen, slik at taktekker kan begynner så raskt som mulig. Etter at taktekkeren er ferdig kan Høilundbygg sette i gang med sitt arbeid, og anlegget vil forhåpentligvis være ferdig til sesongåpning.

4) Innredning av den nye kajakkhallen

Stein Hval og Sverre Nordhagen har tidligere blitt valgt til å sitte i innredningskomiteen for den nye kajakkhallen. Begge har levert styret et forslag til hvordan innredningen av hallen kan foretas.

Styret gikk nøye gjennom begge forslagene og hentet gode argumenter fra begge. Styret fattet følgende vedtak:

Innredningen av den nye kajakkhallen gjøres med grunnlag i tidligere vedtak hvor plass i den nye hallen skal prioriteres kun klubbmateriell, dette det materiellet vi har i dag, samt nye innkjøp i tiden fremover. Det skal ikke beregnes plass for utleie av kajakkplass. Klubben har i dag 41 kajakker, og vi vil ha god plass å «vokse på».

Kajakkstativene plasseres hverken innerst eller ytterst i hallen slik foreslått, men med en liten passasje i forkant og en litt større passasje i bakkant. Dette frigjør mye veggplass for oppbevaring av materiell som årer, spruttrekk m.m, spesielt bak stativene og innerst i hallen. Man skal også sette av litt plass nærmest klubbhuset for

reparasjoner m.m. Det legges også inn strøm i kajakkhallen med ekstra stikkontakter på stedet hvor ev. reparasjoner skal foretas.

Det ble også foreslått å bruke 3 vanlige, like nøkler til kajakkhallportene. Disse skal plasseres innenfor døra i klubbhuset, og medlemmene må derfor først låse seg inn hit med nøkkelbrikken for så å få tilgang til nøklen(ene) til portene i kajakkhallen.

Styret rettet en takk til Sverre Nordhagen og Stein Hval for innleverte forslag, og vedtok at Sverre skal være ansvarlig for den videre prosessen hva utførelse og innkjøp av materiell angår. Sverre innkaller til dugnad etter behov.

Tor Sæming Eng

Referent