Styremøte nr. 2, 2021: vil innføre instruktør – og turgodtgjørelse

Styret har hatt møte onsdag 3. februar 2021 og vil vurdere å innføre instruktør- og turgodtgjørelse.

Klikk deg videre og les hele styremøtereferatet nedenfor.

Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen onsdag 03.02.21 kl. 1800-2030

Tilstede fra Styret: Arne Hansen, Tor Sæming Eng, Wolfgang Scherzer, Solveig Hauge, Sverre Nordhagen og Per Olav Lund.

Ikke tilstede/meldt forfall:

Agenda:

1) Godkjenning av forrige styremøtereferat nr.

Dette er godkjent fra tidligere. Kopi er allerede hengt opp i rohallkorridoren og på nettsiden vår.

2) Forbredelse til årsmøtet

Arne leste igjennom utkastet til årsberetningen. Mangler/tillegg vil bli justert etterhvert fremover. Årsberetningen så bra ut så langt.

Grunnet pandemien vedtok styret enstemmig å avholde årsmøtet skriftlig, dette i h.h. til de krav som er satt fra Norges Idrettsforbund. Årsmøtet ble berammet til onsdag17.03.21 kl. 1800.

Styret vedtok også enstemmig å beholde nåværende nivå på medlemskontigent og leie av plass til båt/kajakk.

Det ble også en debatt rundt temaet «å bygge kapital» i klubben. Vi har i den senere tid hatt «romslig» økonomi, og selv om det er mange utgifter i forbindelse med byggeprosessen, så vil man i tillegg til et «bufferbeløp» i klubbkassa kunne investere i både nye kajakker, båter og øvrig utstyr. Imidlertid har det vært en «brems» i innkjøpene den siste tiden, men dette har vært pga. dårlig plass og avventing av kontroll av utgiftene i forbindelse med byggeprosessen.

Styret var enstemmig enig at man ikke skal bygge kapital «bare» for å spare, men at hensikten skal være å ha «penger på bok» i tilfelle det oppstår noe uforutsett og at man har en sikring av klubben i fremtiden økonomisk.

Styret har tidligere enstemmig vedtatt et bufferbeløp i klubbkassa på kr. 500.000,- og styret vedtok igjen enstemmig at dette skal beholdes uforandret.

3) Eventuelt

  1. a) Instruktørgodtgjørelse.

Per Olav har tidligere hatt et innlegg om saken, og han har også fra tidligere sendt styret en oversikt hvor han har sammenlignet prisnivået for medlemskontigent og instruktørgodtgjørelse med noen andre klubber. Under styremøtet ble det diskutert og foreslått forskjellige godtgjørelser for kurs, turer m.m. gjeldene for de som skal avholde dette. Styret var enige i de foreslåtte priser, og Per Olav fikk i oppdrag å sende et samlet oppsett med dokumentasjon på styrets beslutning om å endre godtgjørelsen. Dette vil bli et dokument fra et samlet styre, og vil omfatte instruktør-og turgodtgjøelse i Hamar Roklub 1881. Per Olav sender dette oppsettet raskt ut til styret pr. e-post for endelig vedtak.

Styret var samlet enige om at dette måtte ordnes så raskt som mulig, slik at instruktørene får denne informasjonen i god tid før kurs/turplanleggingen starter.

  1. b) Kursoversikt

Styret vedtok at dette holdes utenfor klubbens aktivitetsliste, og legges ut under egen fane på nettsiden vår.

  1. c) Routvalget

Styret har tidligere vedtatt at klubben skal ha et routvalg, noe som er hensiktsmesssig i prosessen videre hvor roaktiviteten nå er i ferd med å øke markant. Utvalget har tidligere vært ledet av Tor. Styret vedtok også nå at routvalget skal fortsette fremover, dette med følgende medlemmer: Leder Tor Sæming Eng, Per Myrvang, Tom Johansen, Kristin Høiby, Karin Van Veen og Stein Hval.

Styremøtet avsluttet kl. 2030.

Tor Sæming Eng

referent