Styrevedtak: Fellesgarderober,fellesdusj og treningsrom kan benyttes

Styret har nå vedtatt at klubbens fellesgarderober for damer og herrer inkludert felles dusjer, nå kan benyttes. Det samme gjelder også for treningsrommet i båthuset.

BILDET: Husk rengjøring av apparater i treningsrommet etter bruk med desinfeksjonsmidler. Det samme gjelder for båter/kajakker og utstyr som benyttes under roing og padling før de legges tilbake på sin faste plass etter bruk. Foto Erik Johnsen

Styret forutsetter at smitteverntiltakene med avstand på en meter, rengjøring av treningsapparater, etc i henhold til helsemyndighetenes føringer, følges opp av den enkelte.

Husk også å rengjøre klubbens båter, årer, vester og annet utstyr du benyttet før de plasseres tilbake på sin plass etter bruk.

Sprit og desinfeksjonsmidler til dette er satt fram i båthuset, både i hallen, i trappa opp til 2. etasje og ved den elektroniske roprotokollen.