Trener 1 kurs i roing

Routvalget ønsker å sende deltakere. Ta kontakt med instruksjonssjef Stein Hval på tlf 91199757, dersom du er interessert.

Sted: Oslo
Tid: 27. – 29.oktober
Arrangør: Norges Roforbund


(Foto: Ann Emelia Walle)