Organisert aktivitet igangsettes!

Jeg har hatt telefonisk kontakt med Hamar kommune i dag og fått følgende informasjon:

Vannkvalitet: Det er foretatt målinger på alle badeplasser inkludert Veslemjøsa og alle prøvene er grønne, dvs ingen påvist forurensing. Det betyr at organisert aktivitet kan igangsettes. Felles ryddedugnad planlegges gjennomført etter 20. september. Klubben planlegger for å delta på kort varsel.

Styret takker medlemmene bĂĄde for engasjement og tĂĄlmodighet i perioden flommen har vart.

Hilsen Jan Roger Sætren / leder