Referat fra Bruksbåtgruppa

I september 2021 fikk styret i roklubben en henvendelse fra Anno Museum/Glomdalsmuseet v/ førstekonservator Sigurd Nielsen om roklubben var interessert i et samarbeid med dem om generelt vern av gamle mjøsbåter gjennom bla. anskaffelse/kopiering, opplag/vedlikehold, etterbruk (klubbens medlemmer samt andre aktører) og ev. kurs. Det dreide seg om små klinkerbygde, åpne bruksbåter i tre på omlag 14-18 fot, opprinnelig bygget av lokale båtbyggere i mjøsdistriktet, fortrinnsvis spissbåter, dvs. robåter. Roklubben takket ja til denne invitasjonen etter at vedtak var fattet i styret, og det ble satt i gang et arbeid med å lage en samarbeidsavtale.

Som kjent er gamle mjøsbåter/robåter er en del av roklubbens historie, og det er av stor betydning for klubben at man bidrar til å ivareta denne historien i Hamar Roklub. Bruken av bruksbåter har vært viktig for klubbens routvikling når det gjelder rekruttering og medlemsverving, noe som også vil gjelde for den nyere tid fremover. En rekke ganger på 1920-tallet arrangerte medlemmer i Hamar Roklub og den tidligere roklubben Start på Nes konkurranser/regattaer i vanlige bruksbåter i tillegg til konkurranse i vanlige racerbåter (firere, toere og innriggere, både med og uten styrmann). På 1920 – og noen ganger på 1930-tallet, ble slike båter benyttet for å få opp interessen for roingen og for å få opp kompetansen blant medlemmer og andre til å ferdes trygt på Mjøsa. Disse båttypene ble både benyttet til fisking på Mjøsa men også til konkurranseroing hvor det var tidtaking i forskjellige klasser med tilhørende premiering.

Det ble så i 2022 opprettet en bruksbåtgruppe som ble organisert under routvalget med rosjefen som formell leder. Bruksbåtgruppa ble senere i januar 2023 flyttet fra routvalget og lagt direkte under styret med Per Myrvang som leder.

Her kan du lese hele referatet fra det første møtet i Bruksbåtgruppa, som ble avholdt 24.05.2023.