Tusen takk for det generøse bidraget til barn rammet av konflikten i Ukraina!

På årsmøtet 9. mars ble det vedtatt å bevilge kr. 10.000,- i støtte til UNICEFs arbeid blant barn og unge i Ukraina. I den forbindelse har Hamar Roklubb fått e-post fra generalsekretæren i UNICEF, som du kan lese nedenfor:


Foto: UNICEF

På vegne av UNICEF Norge vil jeg med dette takke for det fantastiske bidraget til UNICEFs arbeid i Ukraina. Vi er ydmyke og svært glade for at dere tror på vårt arbeid. Bidraget fra dere er først og fremst viktig for barna som nå trenger hjelp og for at vi skal nå hvert barn i tide, men det er også en stor og viktig motivasjon for oss som hjelpeorganisasjon og våre ansatte som står på tidlig og sent for å sikre at hjelpen kommer frem.

Det gir håp og styrke å vite at dere også støtter oss og tror på det arbeidet vi gjør. Det er derfor med stor glede og engasjement vi fortsetter vårt arbeid så lenge barnas liv og fremtid er truet. UNICEF har vært til stede i Ukraina så lenge konflikten har pågått, og har ingen planer om å forlate landet eller stoppe arbeidet med å bistå barn og familiene deres. Situasjonen i Ukraina er kritisk, og det er farlig å være barn i Ukraina nå. Det jobbes derfor på spreng for å hjelpe flere millioner barn og deres familier på flukt i Ukraina og i nabolandene. Mer enn noensinne trenger vi all den hjelp vi kan få for å hjelpe de som er igjen i landet og de som er på flukt.

Bidraget fra dere gjør at vi sammen kan gi barna den beskyttelsen de fortjener. Vi hadde ikke klart dette uten hjelp fra våre støttespillere. Situasjonen endrer seg fra dag til dag og vi oppfordrer dere til å følge med på våre oppdateringer på vår nettside og å følge med på utviklingen i det viktige arbeidet dere er med på å støtte. Tusen takk!

Camilla Viken
Generalsekretær