19.116 km roing og padling hittil i år

BILDET: Fra en tur på Mjøsa i slutten av november 2017 der Per Olav Lund har med godt blikk foreviget noen padlevenner i klubben på veg mot Domkirkeodden.

Det padles fortsatt på Mjøsa. Men været har ikke vært så mye å skryte av i det siste så det blir nok mindre padling framover. Snø, vind og kulde gjør at folk padler mindre. Hittil i år har 297 padlere og roere tilbakelagt 19.116 kilometer bak årene (pr. 28. november 2017).

Den som har padlet mest i årets sesong, er Øivind Krogrud som troner suverent alene på padletoppen av roprotokollen med sine 1.304 km pr. 28.  november. Det er godkjent innsats det, selv om det er noe mindre enn han padlet i 2016 på denne tida. Men fortsatt er det langt til nyttår!

Dette er ikke dårlig samlet innsats fra klubbens medlemmer. Men vi når ikke opp til sesongen 2016, da det ble padlet totalt ca. 22.500 kilometer. Noe av grunnen til fallet i aktiviteten på vannet, er nok til dels dårlig og skiftende værforhold i starten av sesongen, særlig i mars, april og mai. Men uansett er dette godt jobbet!

En annen grunn til at vi ikke når opp til antallet kilometer i fjor, er at mange fortsatt ikke skriver inn turene sine i den elektroniske protokollen. Dette er medlemmene forpliktet til, så her må folk skjerpe seg!