Åpent hus – informasjon om onsdagsvakter

Det har de siste årene vært noen utfordringer med å få tilstrekkelig med personer til å stille på Åpent hus på onsdager. Nå kan du få orientering om opplegget for de som vil være vakt.

For å stimulere til økt deltakelse har styret besluttet at en vakt kompenseres med kr. 100,-. Kompensasjonen gis pr vakt, og går til fratrekk i det påfølgende årets medlemskontingent, på samme måte som deltakelse på dugnad gjør.

Å være onsdagsvakt er givende og mange av de som er vakter, har også lang padleerfaring. Det kan derfor være en «terskel» for å melde seg til tjeneste som vakt. Styret vil i år derfor gi både erfarne onsdagsvakter og de som kan tenke seg å være vakt, en mulighet til å møtes for å gå gjennom hva det innebærer å være onsdagsvakt, litt om båter og øvrig utstyr, tidligere uønskede hendelser osv. Møtet er et tilbud til de som ønsker å være onsdagsvakt i 2019.

Klubbhuset, Tjuvholmen, Onsdag 8. mai kl 18:00.

Spørsmål kan rettes til Per Olav Lund på 97 67 07 11/ .

Det er fint om du sier fra at du kommer til Per Olav