Covid-19: Klubbhuset åpnes for bruk. Fortsatt restriksjoner i båthuset

Med bakgrunn i økende smitte lokalt i Hamar-området (Covid-19) og  tiltakene mot smittespredning i Hamar kommune, har styret i Hamar Ro og Kajakklubb innnført regler for bruk av klubbens hus. Klubbhuset (de nyoppussede klubblokalene) er åpnet for vanlig bruk etter at det har vært stengt en periode på grunn av fare for smittespredning. 

Reglene er følgende: 
 
  • Klubbens trimrom og garderober i båthuset vil være åpent for alle, også de under 25 år inntil videre.
  • Klubbens styre vil innskjerpe den enkeltes plikt til å overholde 1-meters regelen. Denne regelen vil også gjelde i både trimrom og garderober, og selvsagt ellers på anlegget, inkludert når klubbens møtelokaler i Klubbhuset benyttes. 
  • Husk desinfisering av hender når du bruker klubbens lokaler.  Roklubbens trenings-, padle- og routstyr som du har brukt skal også gjøres rent med desinfisering etter bruk. Det gjelder også årer, vester og spruttrekk i den grad det er mulig. Det skal tørkes med desinfiseringsvæske som du finner i båthallen. Slikt renhold etter bruk gjelder også utstyr i klubbens trimrom. 

For øvrig er det viktig å merke seg at klubbens nyoppussede møtelokale nå er åpnet igjen for vanlig bruk etter at klubbhuset har vært utsatt for smitte fra en person i løpet av siste halvdel av oktober.

Styret har gjennomført nedvasking av møtelokalene i klubbhuset. Når klubblokalene nå gjenåpnes, er det viktig at medlemmene og andre brukere, tar hensyn og bruker 1-metersregelen og desinfiserer hendet,  etc. etter bruk.