Invitasjon til medlemsmøte med workshop og medvirkning

Styret inviterer klubbens medlemmer til et uformelt medlemsmøte i klubbens lokaler. Vi ønsker å evaluere sesongen som har gått samt lufte tanker om sesongen 2023. Vi oppfordrer våre medlemmer å komme med gode innspill som vi kan ta med oss videre frem mot sesongen 2023.

Tid: 27.10.2022 kl. 18.00 – 19.30
Sted: Roklubben

Program:
– Introduksjon og status v/leder (ca. 10 min)
– Utvalgene orienterer (maks 5. min pr. utvalg)
– Workshop – oppgaver og diskusjon (ca. 30 min)
– Oppsummering

Det blir enkel servering. På grunn av planlegging (bevertning) ønsker vi påmelding på Facebook innen 23.10.2022. For de som ikke benytter facebook send påmelding på sms eller epost til leder innen 23.10.2022: Tlf: 95813001, E-post:

Velkommen
Jan Roger Sætren