Uttalelse til plan for Hamar strandsone

Hamar Roklub 1881 vil som nærmeste nabo til utbyggingsområde Espern med Science Park og attraktive boliger gi sine innspill til planprosessen. Utviklingen av et nytt byområde vil både ha positive konsekvenser for klubbens aktivitet, men også utfordringer. Vi ønsker å belyse noen av de utfordringer en slik stor utbygging er og hvordan legge forholdene best til rette for alle som benytter denne delen av strandsonen også i fremtiden.

Les hele uttalelsen her (pdf)