Julehilsen 2022 fra styreleder

Det er veldig kaldt om dagen og julen nærmer seg med stormskritt. Det varmet med en hyggelig førjulsmarkering på klubben tirsdag 13. desember der ca. 30 av klubbens trofaste medlemmer var innom. Mange takk til Tor, Tove, Marit og alle de andre som bidro til en fin klubbkafekveld.


(Foto: Jan Willassen)

Styret hadde sitt siste styremøte torsdag 15. desember og vi er i gang med å gjøre opp sesongen 2022 og planlegge for 2023 med både kurs, aktiviteter, anskaffelser og vedlikehold av utstyr og bygningsmasse.

Vi hadde stor pågang av nye medlemmer i løpet av sommeren 2022 og var oppe i 537 medlemmer. Det er blitt noen utmeldinger og det er fortsatt noen som ikke har betalt medlemskontingenten. Pr. 30.11.2022 var det 491 betalende medlemmer.

I 2023 budsjettet må vi hensyn til den økonomiske situasjonen i samfunnet generelt. Samfunnet har åpnet opp etter pandemien, folk reiser utenlands igjen, mat og strøm er blitt dyrere. Dette føre til frafall av medlemmer. Vi ser også at det padles/roes færre kilometer av færre medlemmer i 2022. Styret må ta høyde for et frafall av medlemsmassen, men vi håper selvsagt å ta de aller fleste medlemmene med oss inn i 2023.

27. oktober gjennomførte vi medlemsmøte der medlemmene gav tilbakemelding på hva som har vært bra i 2022 og hva vi skal gjøre mer av i 2023. Tilbakemeldingene var:

  • Kompispadlingen har vært en suksess. Kursvirksomheten har vært bra. Fornøyd med oppgraderingen av kajakkstallen. Styre gjør det bra.
  • Mer klubbturer både korte og lange. Mer tirsdagsturer. Kompispadling på vintersesong. Tilby basseng. Tilby sikkerhetskurs. Strukturere onsdager bedre. Oppfriskningskurs. Satsing på para. Flere poster på orientering. Kveldsturer.
  • Greit å synliggjøre at klubben viser satsing og utvikling, men må ta hensyn til den store majoriteten av medlemmer og det de driver med.

Vi skal forsøke å legge til rette for medlemmenes ønsker og klubben er avhengig av å få med enda flere ildsjeler som kan ta et tak i 2023.

Espern utbyggingen vi påvirke klubbens aktivitet spesielt i området Veslemjøsa. Veslemjøsa er den viktigste arena for vår aktivitet. Klubben har i vårt innspill til kommunens planverk bedt om at utbyggingen tar hensyn til og tilrettelegger for trygg og sikker padling og roing og at området må ivaretas slik at denne aktiviteten ikke forringes.

Jeg ønsker å minne våre medlemmer på at klubbens formål er å vekke interesse for å utvikle dyktighet i padling og roing som en sunn og herdende idrett samt forvalte klubbens eiendommer på en god måte. Klubbens idrettslige aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati og likeverd. Klubben en sosial arena for medlemmene. Dugnad er fortsatt grunnsteinen i klubben og er definert som frivillig, ubetalt arbeid som blir gjort i et fellesskap.

Jeg vil takke styret, utvalgene, nøkkelpersoner, ildsjeler og medlemmer for den jobben dere har lagt ned i 2022. Dere er viktige bidragsytere.

Ha en riktig god jul og et godt nytt år.

Hilsen Jan Roger Sætren/Styreleder