Samarbeidsmøte Innlandet

Gjøvik og Toten kajakklubb inviterte til samarbeidsmøte 7. desember 2022 på Veikroa Biri. Fra Hamar Roklub 1881 deltok Jan Roger, Marit, Anders og Inger Lise.

I tillegg deltok representanter fra Lillehammer Ro- og Kajakklubb, Furnesfjorden kajakklubb og representanter fra Norges Padleforbund (Martin Lillehagen og Trond Glesaaen). Tema for samlingen var å få til samarbeid blant klubbene rundt Mjøsa og hva vi kan bidra med til å spre kompetanse, sosialt samhold og klubbutvikling.

Alle klubbene presenterte seg:

 • Lillehammer ro og kajakklubb har 501 medlemmer, ca. 20% er aktive medlemmer. De padler i Lågendeltaet, med litt begrenset padlesesong. Klubben har 8 aktivitetsledere, 3 av dem var i år aktive innen kursing. Ønsker seg flere aktivitetsledere. Lillehammer har følgende aktiviteter i klubben: sommerturer, helgeturer, ukentlige padlinger i sesongen, bassengpadling.
 • Furnesfjorden kajakklubb har 80 medlemmer. Er en historisk roklubb, som har ligget ”brakk” i mange år. Nå er nytt styre på plass og de ønsker å komme i gang som klubb. De har aktiviteter som onsdagspadling, kurs og sommertur til sjøen, lavterskel padling og bassengtrening. Lite barne- og ungdomsmiljø, men ønsker å satse litt på dette området fremover. Furnesfjorden har 5 aktivitetsledere, 2 har EtU ung, og det er ønske om EtU para/psykisk helse. 2 av aktivitetslederne har påbegynt livredningsstigen i regi av NPF.
 • Gjøvik og Toten Kajakklubb har i år 127 medlemmer, 9 aktivitetsledere og 1 veileder. Av disse er det 4 som har EtU i tillegg. Klubben driver med lavterskelpadling på tirsdager, torsdagspadling for de med grunnkurs. Samarbeider med DNT med grunnkurs, prøvepadling og tur. Har også hatt kurs for Toten folkehøgskole og NTNU(samarbeid med DNT). Klubben har ikke klubbhus, men en henger med kajakk/utstyr. I tillegg arrangeres det klubbkvelder med forskjellig tema, sommertur, navigasjonskurs, julebord, Adventspadlinger, Romjulspadling og Nyttårspadling.

Tema:

Hvordan markedsføre klubbene og kurs?
Hva kan vi gjøre for å utvikle klubbene våre?

Videre fremdrift:

 • Hva kan vi samarbeide om/med?  Utarbeide forslag som fremlegges neste møte.
 • Ha en person som samler trådene for alle klubbene.
 • Starte forsiktig, kan i starten dele terminlister og oppfordre medlemmene til å besøke de andre klubbene.
 • Felles aktivitetsledersamling for å bli kjent.
 • Evaluere 2023 og se hva som kan gjøres fremover.
 • Forslag om en kontaktperson i hver klubb.
 • Opparbeide en felles arbeidsplattform
 • Samarbeidsmøte. Dato/sted for nest møte blir tirsdag 18.april 2023, Tjuvholmen Hamar kl. 18:-20

Jan Roger Sætren