Nye Koronaregler: Garderober og dusjanlegg stengt

Styret har fra og med lørdag 11. desember i tråd med nasjonale regler, innført nye regler for bruken av båthuset og klubbhuset/kajakkhuset. Grunnen er økt smittefare i forbindelse med Covid-19 (Delta og Omikron). Inntil videre er både garderobene og dusjanleggene for kvinner og menn stengt. Dette er det informert om ved plakater. Treningsrommet kan brukes, men det MÅ være 2 -to- meter avstand mellom de som trener i treningsrommet.

– Dette betyr jo i praksis at bare et og et medlem kan trene i treningsrommet. Garderober og dusjanlegg er stengt av og de skal IKKE benyttes av våre medlemmer inntil videre, verken til skift eller dusjing. Dusjing og skift må skje hjemme i egen bolig, sier leder Arne Hansen.

Klubbhuset vårt – Damehuset – kan benyttes av medlemmene, men her gjelder regelen om avstand på 1 -en- meter mellom hver person. De som er tilstede i klubbhuset skal registrere seg med dato, klokkeslett og navn. Skjema for registrering er lagt ut i klubbhuset og den enkelte SKAL registrere seg når de kommer inn klubbhuset. Husk gjerne å bruke sprit og munnbind.

Denne beslutningen er gjort i tråd med det Norges Roforbund og Norges Padleforbund har vedtatt og informert sine medlemsklubber om.

Ved spørsmål kan den enkelte ta kontakt med klubbens leder, Arne Hansen.

Trykk og les litt mer om det er behov for dette.

Styret skriver slik:
Det er hengt opp plakater med beskjed på klubben om at garderober er stengt, trimrom kan
benyttes, da med en avstand mellom personer på 2 meter.
I klubbhuset gjelder avstand på 1 meter samt at man fører opp navn og nr. på skjema.
Info fra padle- og roforbundet under:
  • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt
  • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høy intensiv trening. Dette gjelder innendørs, og det er ingen tilsvarende begrensninger på utendørs trening.
  • Inntil videre er det ikke gitt konkret anbefalning om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idrett og fritidsaktiviteter. De kan derfor trene og konkurrere som normalt, men bør unngå bruk av garderober.