Nye skilt og el-utbedringer utført

Båthuset mot Vest Pent rundttStyret jobber videre med å sluttføre byggesaken. Nå har en elektriker jobbet med det elektriske anlegget. Samtidig er det gjort en del opprydding og legging av heller utvendig (se bildet over). Vi synes det ble fint! Legg merke til at vi har utstyrt klubbskiltene med lys. Det blir enklere å finn fram til oss nå.

Medlemmene har sikkert fått med seg at vi har bygget på båthuset. Utfordringen er nå at vi  har få ledige lagringsplasser for kajakker. Derfor har vi bestemt oss for å utvide antallet kajakkplasser. Leder Arne Hansen sier at dette gjøres ved å ta i bruk midtgangen mellom det gamle og det nye bygget. Her vil det bli etablert 20-30 lagringsplasser. Det betyr at vi fortsatt  kan leie ut lagringsplasser for kajakker i 2016 for nye (og nåværende) medlemmer.

Opprydding

Den firer innriggeren som vi har hatt lagret i mellomgangen ble under dugnaden i høst flyttet inn igjen i båthuset for å få plass til flere lagringsplasser. Det kan bemerkes at vi har inngått en avtale med Hamar Seilforening som  nå leier plass hos oss i det nye 2. etasje i nybygget. også Dykkerklubben har fått tilgang i båthallen og vil etablere seg med et «aggregatpunkt for fylling av trykkbeholdere» i området under og ved trappa i båthallen.

Samtidig har også styret sørget for å rydde opp utvendig. Det er lagt heller på nordsiden av bygget ved de nye portene. Det er også lagt heller foran trappa som fører opp til 2. etasje i nybygget. Det er også gruset med subbus og sand.

Låsesystem

Men det kommer til å skje mer utover høsten og vinteren med tanke på neste sesong. Blant annet vil styret – slik vi har drøftet på årsmøter – innføre et nytt låsesystem til dørene til klubbhusene våre. Dette er basert på kodebrikker som betalende medlemmene vil få. Dette vil spare styret for mye jobb blant annet med medlemsregistrering. Systemet knyttes opp mot medlemskontingentinnbetaling, dvs. vi kan stenge ute medlemmer som ikke har betalt sin kontingent. Styret vil komme tilbake med mer informasjon om dette senere.

Båthuset mot Vest - bare skilt

Wifi også

Låsesystemet og ny ordning for roprotokollen (se lengre ned i artikkelen), betyr at vi legger inn wifi på klubben. Dette vil være gratis for medlemmene å benytte når kontingenten er betalt. Da slipper du å bruke dyrebar data når du er på klubben.

Wifi og data er et ledd i å gjøre livet som medlemmer (og styremedlemmer) enklere.

Som et siste ledd i å forbedre og effektivisere de administrative arbeidsprosessene i styret og for medlemmene, vil vi ta i bruk elektronisk protokoll for turregistrering fra sesongen 2016, et dansk system som vi innfører som første klubben i landet. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Det første året vil ordningen med elektronisk roprotokoll være frivillig da det fortsatt vil være mulig å benytte en vanlig papirprotokoll med kulepenn i 2016. Men fra 2017 er det slutt på papirprotokollen. vi  håper selvsagt at våre medlemmer tar i bruk systemet som er meget enkelt å benytte, så raskt som mulig neste år, allerede fra januar måned da mange faktisk padler hele vinteren.

Men ta det helt med ro folkens: nærmere informasjon vil komme!!!!! Medlemmer som trenger det, vil få tilbud om opplæring i det nye.

Båthuset mot Vest

Båthuset mot Øst og Veslemjøsa