Utbyggingen av Espern/Tjuvholmen – hva skjer, fremdrift og hvordan skal Hamar Roklubb 1881 bidra med innspill?

28.4.2022 hadde roklubben besøk av Hamar kommune ved arealplanlegger Tor Harald Tusvik. Ca. 20 medlemmer møtte frem og vi fikk en fyldig og god informasjon om utbyggingen og videre fremdrift på Espern/Tjuvholmen (se presentasjonen her).

Nå settes det full fart på realiseringen av bydelen Espern som kan få 1500 nye boliger og næringseiendommer. Fullt utbygd vil ca. 3-5000 personer leve og bo her som igjen vil ha konsekvenser for roklubbens aktivitet både i utbyggingsfasen og etter at utbyggingen er ferdig.

Roklubben er invitert til å komme med innspill til kommunedelplanen og vil nå se på hvordan dette arbeidet skal organiseres.

Hvis du som medlem i klubben har synspunkter og meninger i denne saken, sendes dette på e-post til .