Vær nøye med sikkerheten i vinterhalvåret

Styret i Hamar Roklubb 1881 drøfter ofte sikkerheten for våre medlemmer under padling og roing. Det går nå mot vinter og kulde og det er mye å huske på!

Vi hadde et par tilfeller med velt i isvannet i vår. Disse har heldigvis gått fint. Men vi må be medlemmene om å være forsiktige dersom du har tenkt å padle utover vinteren. Selv om Mjøsa ligger der speilblankt og lufttemperaturen er høvelig god og sola skinner lavt over horisonten, er vannet iskaldt. Nybegynnere bør ikke padle på vinteren. Nedenfor er noen god råd!Arne Hansen på tur

Utstyr og risiko varierer mye med årstiden og type aktivitet. Det er viktig å forstå hvordan man skal vurdere sikkerheten totalt. Farer ved roing/padling er som for annen vannsport: nedkjøling (hypotermi), drukning, og andre fysiske skader.

  • En bør ikke ro/padle under forhold verre enn det en på forhånd har øvd på og mestrer av redningsteknikker.
  • En bør unngå å roIpadle alene, uansett egne ferdigheter.
  • En må ha på seg vest.
  • Kle deg etter sjøtemperatur, ikke lufttemperatur. Om vinteren må du også kle deg etter lufttemperatur.
  • Sørg for at farkosten er i god stand.
  • Hør på værmeldingen, les været.
  • Definer nærtur- og langturområder.

Hav og flattvannspadlere må ha kjennskap til grunnleggende redningsteknikker. Det er en forutsetning at padlere på nybegynnernivået padler sammen med personer som har mer erfaring. Padlere med erfaring må kunne ta ansvar i en eventuell redningsaksjon. Det er et krav at deltakerne behersker egenredning og kameratredning.

Egenredning:

Det er en forutsetning at utøver behersker svømming og ellers er fortrolig med vann. Eskimorulle er en fordel, men ingen forutsetning. Det er derimot egenredning ved bruk av årepose eller annen form for våt entring. Pumpe er en forutsetning.

Kameratredning:

Det forutsettes at turdeltaker er trent i diverse metoder, fra «alle i vannet» til enkelttilfeller. Førstehjelp: Hamar Roklub oppfordrer, uavhengig av vanskelighetsgrad padlere til å sette seg inn i førstehjelpteknikker ved drukning (HRL), nedkjøling (hypotermi) og ved vanlige skader (kutt, hjernerystelse, brudd, forstuinger og skader av ledd)

Nedkjøling (hypotermi)

Ved rundvelt ute på havet vil temperaturen si noe om hvor lang tid roeren har før en bør være på land. Hvis en går rundt i et sund vil en drive med strømmen. Ved roing i farvann hvor en må krysse kortere eller lengre strekninger, bør en ha tørrdrakt og være flere i følge.

Temperatur  (vann og i luften)

Kan bidra til nedkjøling. Særlig på dager med varm lufttemperatur og lav vanntemperatur kan det være fare for nedkjøling ved en velt. Kle seg etter forholdene, og da særlig med sikte på risiko for en velt. Ved padling i kuldegrader må du har nok klær ellers kan du få forfrysninger på hender, føtter, nakke, hode og ansikt. Å padle i kuldegrader stiller store krav til padleren.

Nedbør

Nedbør kan bidra til nedkjøling. Kle seg etter forholdene.

Bølger

Bølger kan bidra til at roeren/padleren velter, eller båten fylles med vann, noe som kan medføre fare for drukning og nedkjøling, særlig i kombinasjon med vind. Unngå å ro i større bølger enn man kan mestre. Holde deg nær land og ha med lenseutstyr.

Vind    

Øker faren for en velt og kan være direkte årsak til nedkjøling. Unngå roing i mer vind en man kan mestre. Kle seg etter forholdene.

Strøm

Ut fra elveos eller rundt nes og i sund kan det oppstå strømmer på flatt vann som kan bli sterke og føre farkosten ut av kurs eller øke faren for velt. Planlegg slik at en traverserer strømmende vann på en trygg måte.

Annen båttrafikk

Annen båttrafikk kan representere fare for kollisjon/velt. Hold god avstand til annen båttrafikk og kryss farleder på oversiktlige steder. Roing i kjent farvann reduserer risiko for å bli pårent av lystbåter, husk å se bak deg!