Julehilsen 2022 fra styreleder

Det er veldig kaldt om dagen og julen nærmer seg med stormskritt. Det varmet med en hyggelig førjulsmarkering på klubben tirsdag 13. desember der ca. 30 av klubbens trofaste medlemmer var innom. Mange takk til Tor, Tove, Marit og alle de andre som bidro til en fin klubbkafekveld.


(Foto: Jan Willassen)

Styret hadde sitt siste styremøte torsdag 15. desember og vi er i gang med å gjøre opp sesongen 2022 og planlegge for 2023 med både kurs, aktiviteter, anskaffelser og vedlikehold av utstyr og bygningsmasse.

Vi hadde stor pågang av nye medlemmer i løpet av sommeren 2022 og var oppe i 537 medlemmer. Det er blitt noen utmeldinger og det er fortsatt noen som ikke har betalt medlemskontingenten. Pr. 30.11.2022 var det 491 betalende medlemmer.

Les videre

Samarbeidsmøte Innlandet

Gjøvik og Toten kajakklubb inviterte til samarbeidsmøte 7. desember 2022 på Veikroa Biri. Fra Hamar Roklub 1881 deltok Jan Roger, Marit, Anders og Inger Lise.

I tillegg deltok representanter fra Lillehammer Ro- og Kajakklubb, Furnesfjorden kajakklubb og representanter fra Norges Padleforbund (Martin Lillehagen og Trond Glesaaen). Tema for samlingen var å få til samarbeid blant klubbene rundt Mjøsa og hva vi kan bidra med til å spre kompetanse, sosialt samhold og klubbutvikling.

Les videre

Bilder fra padleled Mjøsa

Per Myrvang har gjort en strålende jobb for klubben med å bidra til utvikling av en padleled for Mjøsa. Denne høsten har han tracket mange turer, der de fleste går med utgangspunkt fra klubben vår på Tjuvholmen. Noen eksempler er turer innover i Åkersvika, og både Flagstadelva og Svartelva. Sandvika, Atlungstad og hele strekningen ned til Tangen har han også kartlagt. I tillegg nordover, om Hamarbukta, Koigen, Domkirkeodden og til og med Fiskehytta.


(Foto: Per Myrvang)

Selv om han har tatt bilder underveis, er det ønskelig med mer bildemateriell fra disse stedene. Hvis du har bilder liggende som du ser for deg at kan brukes for å markedsføre padleleden, er du derfor velkommen til å sende disse til Per. Bildene vil brukes til for eksempel kart og info som er knyttet til padleled for Mjøsa, og det er derfor viktig at fotograf går god for en slik bruk.

Les videre

Velkommen til klubbkafé!

(Denne artikkelen ble endret 12.12.2022: Klubbkafé 20.12 utgår og juleavslutning blir 13.12!)

Alle medlemmer er velkommen til klubbkafé i klubbhuset (Damehuset) annenhver tirsdag kl. 18-20. Før jul er følgende tirsdager avsatt til dette: 15.11, 29.11 og 13.12. Den 13.12 blir det jule-/årsavslutning med servering av pizza, gløgg m.m.

Meningen er at medlemmene bare «stikker innom» og sitter så lenge man ønsker. Kanskje blir det et tema på storskjermen, noen turfortellinger med bildevisning, osv.

Hvis noen ønsker instruksjon i bruk av romaskin, vil Tom være på plass hver tirsdag fra kl. 18. Også på tirsdager uten klubbkafé vil det være mulig å ta seg en kaffe i klubbhuset.

Velkommen!

Fotokonkurranse

Som mange sikkert har fått med seg pågår det for tiden en fotokonkurranse i klubben. Det er Tor (Sæming Eng) som har dratt i gang dette, og han ønsker at konkurransen skal bli en årlig begivenhet i Hamar ro- og kajakklubb. Fotokonkurransen er åpen for alle klubbens medlemmer, og hvert medlem kan sende inn ett bilde hver. Innsendingsfristen er 31. januar.


(Foto: Vivi Haller Grimstad)

Vinneren kåres ved avstemming blant klubbens medlemmer (nærmere info kommer senere) og resultatet blir kunngjort på årsmøtet. Premien er et gavekort på kr. 300,- (i en sportsbutikk). Ut over at bildet må avspeile en aktivitet i klubben (kajakk, robåt, Mjøsa…), stilles det ingen krav. I følge Tor er meningen å gi oss andre en «gledesbooster» i hverdagen, og han opplyser at han hittil har mottatt mange kjempefine bilder.

Les videre

Uttalelse til plan for Hamar strandsone

Hamar Roklub 1881 vil som nærmeste nabo til utbyggingsområde Espern med Science Park og attraktive boliger gi sine innspill til planprosessen. Utviklingen av et nytt byområde vil både ha positive konsekvenser for klubbens aktivitet, men også utfordringer. Vi ønsker å belyse noen av de utfordringer en slik stor utbygging er og hvordan legge forholdene best til rette for alle som benytter denne delen av strandsonen også i fremtiden.

Les hele uttalelsen her (pdf)

Invitasjon til medlemsmøte med workshop og medvirkning

Styret inviterer klubbens medlemmer til et uformelt medlemsmøte i klubbens lokaler. Vi ønsker å evaluere sesongen som har gått samt lufte tanker om sesongen 2023. Vi oppfordrer våre medlemmer å komme med gode innspill som vi kan ta med oss videre frem mot sesongen 2023.

Tid: 27.10.2022 kl. 18.00 – 19.30
Sted: Roklubben

Program:
– Introduksjon og status v/leder (ca. 10 min)
– Utvalgene orienterer (maks 5. min pr. utvalg)
– Workshop – oppgaver og diskusjon (ca. 30 min)
– Oppsummering

Det blir enkel servering. På grunn av planlegging (bevertning) ønsker vi påmelding på Facebook innen 23.10.2022. For de som ikke benytter facebook send påmelding på sms eller epost til leder innen 23.10.2022: Tlf: 95813001, E-post:

Velkommen
Jan Roger Sætren

Sesongavslutning for noen – start på vintersesong for andre

Avslutningen på årets padlesesong ble som vanlig markert med en padletur etterfulgt av sosialt samvær i klubbhuset. 15 padlere og én roer hadde møtt fram, og turen gikk til Furubergstranda i flott høstvær. Tilbake på klubben ble det servert kaker og kaffe, som ble satt pris på av alle.

Selv om den offisielle padlesesongen nå er over, har det etterhvert vokst fram et miljø med vinterpadlere i klubben, som kommer til å holde det gående så lenge Mjøsa er isfri. For de som planlegger å padle i vinter – eller de som bare er nysgjerrige på vinterpadling – vil det bli arrangert en sikkerhetstrening 23. oktober med fokus på vinterpadling. Det kommer mer info om dette en av de nærmeste dagene.

Les videre

Til deg som bruker klubbens kajakker og utstyr!

En av fordelene med å være medlem i Hamar ro- og kajakklubb er muligheten til å låne kajakker og utstyr for deg som ikke har dette selv. Siden vi er en stor klubb med godt over 500 medlemmer, er det naturlig at utstyret blir utsatt for slitasje. Det er imidlertid rom for å ta bedre vare på klubbens eiendeler enn det som praktiseres i dag. Med noen enkle kjøreregler kan vi alle sørge for at båter og annet utstyr er pålitelig og trygt å bruke, og ikke slites ut tidligere enn nødvendig.

Fra tid til annen vil det uansett være behov for reparasjoner og vedlikehold. I vår klubb er det Steinar Nerem som gjør denne jobben på dugnadsbasis. Han har derfor god kjennskap til hva som er typiske feil og mangler som kan oppstå. I følge Steinar er det stor variasjon i hvordan medlemmene behandler klubbens utstyr, og han ber alle forholde seg til følgende regler ved lån av kajakk fra klubben:

Les videre

Strømstøtte til norsk idrett

Hamar ro- og kajakklubb støtter opp under kampanjen til Norges Idrettsforbund vedrørende økt strømstøtte til norsk idrett.

Mer info om kampanjen:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/felles-some-kampanje-i-norsk-idrett-for-en-bedre-stromstotteordning

Les også Idrettsforbundets kronikk:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/apne-idrettsanlegg-krever-politisk-vilje/

Klubbturer og sikkerhet

Hamar Roklub 1881 skal tilrettelegge for trygg og sikker padling og roing for sine medlemmer, og om nødvendig ta grep for å redusere faren for uønskede hendelser. Retningslinjer for sikkerhet og HMS er tilgjengelig på klubbens hjemmeside. I tillegg forholder vi oss til Norges Padleforbund sine anbefalinger og til Roreglement Hamar Roklub 1881.


(Foto: Anita Næss)

Sikkerhet skal alltid være første prioritet og det skal vi få til ved systematisk opplæring av våre medlemmer. Klubbturer er en del av opplæringen. I sesongen arrangeres det fellesturer, ro-dager, kompisturer, tirsdagspadling, måneskinnsturer og sikkerhetstrening. All informasjon om turer som arrangeres i regi av klubben skal inneholde informasjon som gjør at medlemmene lett kan avgjøre om turen passer deres erfaring og ferdighetsnivå.

Les videre

Åkersvika naturreservat – informasjon om bestemmelser om idrettsarrangement i reservatet

Hamar ro- og kajakklubb har fått brev med følgende innhold fra Statsforvalteren i Innlandet:

I Åkersvika naturreservat er det lov å padle og ro hele året unntatt i april og mai måned innenfor jernbanefyllinga til Dovrebanen, se kart i figur 1. Det skal vises stor hensyn til dyrelivet ved ferdsel i reservatet. Det betyr at man skal unngå å nærme seg fugler, særlig fugler som ligger på egg eller som har små unger. Fuglene er der for å hvile, finne mat eller å oppdra unger, og de fleste fuglene er redde for mennesker som kommer for nære.

Les videre

Invitasjon til Årens Dag 2022 i Arendal lørdag 30.juli

Vi ønsker med dette å invitere deg til sommerens store kajakkfest, Årens Dag 2022, som arrangeres i Arendal lørdag 30.juli.

Det tradisjonelle kajakkracet Hisøy Rundt som er et samarbeid mellom Arendal Kajakklubb (AKK ) og Arendal Roklubb utvides i år. AKK har et nytt og spennende samarbeid med Starboard og vil i år også inkludere klasser for SUP.

Vi arrangerer gratis introkurs SUP i Arendal 28. og 29.juli og Starboard med instruktører vil være til stede på stevnedagen. Påmelding til SUP introkurs vil legges ut på vår hjemmeside/Facebook søndag 3.juli.

Vi har flotte utttrekks premier i tillegg til ordinær premiering pr. klasse og egen premie for løyperekord. Bli med og vinn komplett SUP brett fra StarBoard!

Les videre

Aktivitetsdag for ungdom på Tjuvholmen mandag 20. juni

Hamar Frisklivssentral skal ha aktivitetsdag for ungdom på Tjuvholmen mandag 20. juni kl. 11 – 15. Dette betyr at det bl.a. blir aktivitet i Veslemjøsa i dette tidsrommet.
Kontaktperson er Per Myrvang ()